Vyhledávání

Pseudoartrózy (paklouby) – podpora hojení

Hojí se vám zlomenina podstatně delší dobu, než je obvyklé nebo se nehojí vůbec? Máte stále bolesti a objevuje se otok v okolních tkáních, zejména při zatížení? Může jít o pakloub (pseudoartrózu), kdy je vhodné vyhledat lékaře, který vyšetří postižené kosti a navrhne vhodné řešení vzniklé situace.

Pseudoartrózy (paklouby) – podpora hojení

Popis pseudoartróz (pakloubů) a příčiny vzniku

Pseudoartróza (pakloub, nepravý kloub) vzniká při zlomeninách tím, že úlomky kostí nesrostou, ale jsou trvale pohyblivé. Jde o poruchu hojení zlomenin, kdy dojde k překročení dvojnásobné doby obvyklého hojení bez známek kostního hojení. Projeví se zvýšenou bolestí při zátěži, pohybem v místě pseudoartrózy, může být patrný otok nebo zarudnutí v místě zlomeniny. Dobré hojení kosti vyžaduje dvě podmínky:

 • Fixace úlomků a nezbytný klid pro vytvoření vazivové struktury, do které se usazují soli vápníku a dochází k definitivnímu zpevnění kostní tkáně.
 • Dobré cévní zásobení a výživa kosti.

Rozlišujeme paklouby vitální, které jsou způsobeny špatnou stabilitou, a avitální, kdy příčinou je špatná výživa a může být i patrný defekt kosti. Velmi častým je pakloub člunkové kosti (scaphoidea), jeho četný výskyt je dán slabým přívodem krve do této oblasti. Průkazné pro existenci je většinou RTG a CT vyšetření.

Léčba pseudoartróz (pakloubů) – zbavte se potíží

Léčebný postup závisí na tom, zda jde o vitální nebo avitální pakloub. V úvahu přichází metody jako:

 • změna fixace,
 • revitalizace změněné kosti,
 • doplnění spongioplastikou,
 • přenos kosti,
 • úprava cévního zásobení,
 • a jiné.

3D pulzní terapie je použitelná od prvních dnů po zranění. Jejím cílem je tlumit bolest, urychlovat hojení a aktivovat tvorbu nové kostní tkáně.  Nenahradí dobrou fixaci, ale významně podporuje metabolické procesy v kostech vedoucí k lepšímu zabudování podávaných stavebních látek.

Slovník pojmů

 • Parathormon – hormon, který vzniká v příštítných tělískách, reguluje hladinu vápníku v krvi.
 • Spongioplastika – operační metoda, která se používá při řešení kostěných defektů, kdy se dutina kosti vyplní spongiózní kostí.
 • Herbertův šroub – používá se při operaci zlomeniny člunkové kosti, spojí pevně oba úlomky kosti.
 • Malunion – porucha hojení zlomeniny, kdy dojde ke zhojení, avšak v nesprávném postavení.

Magnetoterapie
Klasifikace nemocí
Přihlášení

Katalog zdravotnických zařízení pro celou ČR

Provozovatel webu: Biomag Medical s.r.o., IČ: 06480853. Email: [email protected]