Klasifikace nemocí

Cholera A00
Břišní tyfus a paratyfus A01
Jiné infekce způsobené salmonelami A02
Shigelóza A03
Jiné bakteriální střevní infekce A04
Jiné bakteriální intoxikace – otravy, přenesené potravou A05
Amébóza A06
Jiné protozoární střevní nemoci A07
Střevní infekce viry a jinými určenými mikroorganismy A08
Jiná gastroenteritida a kolitida infekčního a NS původu A09
TBC dýchacího ústrojí, bakteriologicky a histologicky ověřená A15
TBC dýchacího ústrojí, bakteriologicky a histologicky neověřená A16
TBC nervové soustavy A17
TBC jiných orgánů A18
Miliární TBC A19
Mor A20
Tularemie A21
Sněť slezinná [anthrax] A22
Brucelóza – vlnivá horečka A23
Vozhřivka [malleus] a melioidóza [pseudomalleus] A24
Horečka z krysího kousnuti A25
Červenka – erysipeloid A26
Leptospiróza A27
Další bakteriální zoonózy nezařazené jinde A28
Lepra – malomocenství (Hansenova nemoc) A30
Nemoci způsobené jinými mykobakteriemi A31
Listerióza [listeriosis] A32
Tetanus novorozenců A33
Tetanus porodnický A34
Tetanus jiný A35
Záškrt [diphtheria] A36
Dávivý kašel [pertussis] A37
Spála [scarlatina] A38
Meningokokové infekce A39
Streptokoková sepse A40
Jiná sepse A41
Aktinomykóza – actinomycosis A42
Nokardióza [nocardiosis] A43
Bartonelóza [bartonellosis] A44
Růže – erysipel A46
Jiné bakteriální nemoci NJ A48
Bakteriální infekce neurčené lokalizace A49
Vrozená syfilis A50
Časná syfilis A51
Pozdní syfilis A52
Jiná a nespecifikovaná syfilis A53
Gonokoková infekce A54
Venerický lymfogranulom (chlamydiový) A55
Jiná chlamydiová onemocnění přenášená pohlavním stykem A56
Měkký vřed – chankroid A57
Granuloma inguinale A58
Trichomoniáza A59
Anogenitální herpetické infekce A60
Jiné, převážně pohlavním stykem přenášené nemoci NJ A63
Pohlavním stykem přenášené nemoci NS A64
Nevenerická syfilis A65
Frambézie A66
Pinta A67
Návratná horečka [febris recurrens] A68
Jiné spirochetové infekce A69
Infekce původce: Chlamydia psittaci A70
Trachom A71
Jiné nemoci způsobené chlamydiemi A74
Skvrnitý tyfus A75
Purpurová horečka (rickettsióza přenášená klíštětem) A77
Q horečka A78
Jiné rickettsiózy A79
Akutní poliomyelitida – akutní dětská obrna A80
Atypické virové infekce centrální nervové soustavy A81
Vzteklina – rabies – lyssa A82
Virová encefalitida přenášená komáry A83
Virová encefalitida přenášená klíšťaty A84
Jiná virová encefalitida NJ A85
Neurčená virová encefalitida A86
Virová meningitida A87
Jiné virové infekce CNS NJ A88
Neurčená virová infekce centrální nervové soustavy A89
Jiná virová horečka přenášená komáry A92
Jiné virové horečky přenášené členovci NJ A93
Neurčená virová horečka přenášená členovci A94
Žlutá zimnice A95
Hemoragická horečka, původce: Arenavirus A96
Dengue A97
Jiná virová hemoragická horečka NJ A98
Neurčená virová hemoragická horečka A99
Infekce virem Herpes simplex B00
Plané neštovice [varicella] B01
Pásový opar [herpes zoster] B02
Pravé neštovice – černé neštovice [variola] B03
Opičí neštovice B04
Spalničky B05
Zarděnky [rubeola] B06
Virové bradavice B07
Jiné virové infekce charakterizované postižením kůže a sliznic NJ B08
Neurčené virové infekce charakterizované postižením kůže a sliznic B09
Akutní hepatitida A B15
Akutní hepatitida B B16
Jiná akutní virová hepatitida B17
Chronická virová hepatitida B18
Neurčená virová hepatitida B19
Onemocnění HIV, mající za následek infekční a parazitární nemoci B20
Onemocnění HIV, mající za následek zhoubný novotvar B21
Onemocnění HIV, mající za následek jiná určená onemocnění B22
Onemocnění HIV, mající za následek jiné stavy B23
Neurčené onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] B24
Cytomegalovirová nemoc B25
Příušnice [parotitis epidemica] B26
Infekční mononukleóza B27
Virová konjunktivitida B30
Jiná virová onemocnění, NJ B33
Virová onemocnění neurčené lokalizace B34
Dermatofytóza B35
Jiné povrchové mykózy B36
Kandidóza [candidosis] B37
Kokcidioidomykóza [coccidioidomycosis] B38
Histoplazmóza [histoplasmosis], původce: Histoplasma capsulatum B39
Blastomykóza [blastomycosis] B40
Parakokcidioidomykóza [paracoccidioidomycosis] B41
Sporotrichóza [sporotrichosis] B42
Chromomykóza [chromomycosis] a feomykotický absces B43
Aspergilóza [aspergillosis] B44
Kryptokokóza [cryptococcosis] B45
Zygomykóza [zygomycosis] B46
Mycetom B47
Jiné mykózy NJ B48
Neurčená mykóza B49
Malárie, původce: Plasmodium falciparum B50
Malárie, původce: Plasmodium vivax B51
Malárie, původce: Plasmodium malariae B52
Jiná parazitologicky ověřená malárie B53
Malárie NS B54
Leishmanióza [leishmaniasis] B55
Africká trypanozomóza [trypanosomiasis africana] B56
Chagasova nemoc B57
Toxoplazmóza [toxoplasmosis] B58
Jiné protozoární nemoci NJ B60
Neurčené protozoární nemoci B64
Schistozomóza [schistosomiasis] a bilharzióza [bilharziasis] B65
Jiné infekce motolicemi (Trematodes) B66
Echinokokóza B67
Tenióza [taeniasis] – napadení tasemnicí B68
Cysticerkóza B69
Difylobotrióza [diphyllobothriasis] a sparganóza [sparganosis] B70
Jiné infekce cestody – tasemnicemi B71
Drakunkulóza [dracunculiasis] B72
Onchocerkóza [onchocerciasis] B73
Filarióza [filariasis] B74
Trichinóza [trichinellosis] B75
Onemocnění měchovci B76
Askarióza [ascariasis] B77
Strongyloidóza [strongyloidiasis] B78
Trichurióza [trichuriasis] B79
Enterobióza [enterobiasis] B80
Jiná střevní helmintóza NJ B81
Neurčený střevní parazitismus B82
Jiné helmintózy B83
Zavšivení – pedikulóza [pediculosis], ftiriáza [phthiriasis] B85
Svrab [scabies] B86
Myiáza [myiasis] B87
Napadení jinými ektoparazity B88
Neurčená parazitární onemocnění B89
Následky tuberkulózy B90
Následky poliomyelitidy B91
Následky lepry B92
Následky jiných a neurčených infekčních a parazitárních nemocí B94
Streptokok a stafylokok jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol – streptococcus a staphylococcus B95
Jiná určená bakteriální agens jako příč. nemoci zař. do jiných kapitol B96
Virová agens jako příč. nemoci zař. do jiných kapitol B97
Jiná určená infekční agens jako příč. nemocí zař. do jiných kapitol B98
Jiné a neurčené infekční nemoci B99
Zhoubný novotvar rtu C00
Zhoubný novotvar kořene jazyka C01
Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí jazyka C02
Zhoubný novotvar dásně – gingivy C03
Zhoubný novotvar ústní spodiny C04
Zhoubný novotvar patra C05
Zhoubný novotvar jiných a neurčených části úst C06
Zhoubný novotvar příušní (parotické) žlázy C07
Zhoubný novotvar jiných a neurčených slinných žláz C08
Zhoubný novotvar mandle (tonzily) C09
Zhoubný novotvar ústní části hltanu – orofaryngu C10
Zhoubný novotvar nosohltanu (nazofaryngu) C11
Zhoubný novotvar pyriformního sinu C12
Zhoubný novotvar hrtanové části hltanu (hypofaryngu) C13
Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací rtu, dutiny ústní a hltanu C14
Zhoubný novotvar jícnu C15
Zhoubný novotvar žaludku C16
Zhoubný novotvar tenkého střeva C17
Zhoubný novotvar tlustého střeva C18
Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení C19
Zhoubný novotvar konečníku C20
Zhoubný novotvar řiti a řitního kanálu C21
Zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlučových cest C22
Zhoubný novotvar žlučníku C23
Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí žlučových cest C24
Zhoubný novotvar slinivky břišní C25
Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených trávicích orgánů C26
Zhoubný novotvar nosní dutiny a středního ucha C30
Zhoubný novotvar vedlejších dutin C31
Zhoubný novotvar hrtanu C32
Zhoubný novotvar průdušnice (trachey) C33
Zhoubný novotvar průdušky (bronchu) a plíce C34
Zhoubný novotvar brzlíku (thymu) C37
Zhoubný novotvar srdce, mezihrudí (mediastina) a pohrudnice (pleury) C38
Zhoubný novotvar jiných a nepřesně urč. loka-lizací v dých. soust. a nitrohrudních orgánech C39
Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky končetin C40
Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky jiných a neurčených lokalizací C41
Zhoubný melanom kůže C43
Jiný zhoubný novotvar kůže C44
Mezoteliom [mesothelioma] C45
Kaposiho sarkom C46
Zhoubný novotvar periferních nervů a autonomní nervové soustavy C47
Zhoubný novotvar retroperitonea a peritonea C48
Zhoubný novotvar jiné pojivové a měkké tkáně C49
Zhoubný novotvar prsu C50
Zhoubný novotvar vulvy C51
Zhoubný novotvar pochvy (vaginy) C52
Zhoubný novotvar hrdla děložního [cervicis uteri] C53
Zhoubný novotvar těla děložního C54
Zhoubný novotvar dělohy, část NS C55
Zhoubný novotvar vaječníku C56
Zhoubný novotvar jiných a neurčených ženských pohlavních orgánů C57
Zhoubný novotvar placenty C58
Zhoubný novotvar pyje C60
Zhoubný novotvar předstojné žlázy – prostaty C61
Zhoubný novotvar varlete C62
Zhoubný novotvar jiných a neurčených mužských pohlavních orgánů C63
Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku C64
Zhoubný novotvar ledvinné pánvičky C65
Zhoubný novotvar močovodu (ureteru) C66
Zhoubný novotvar močového měchýře [vesicae urinariae] C67
Zhoubný novotvar jiných a neurčených močových orgánů C68
Zhoubný novotvar oka a očních adnex C69
Zhoubný novotvar mozkomíšních plen C70
Zhoubný novotvar mozku C71
Zhoubný novotvar míchy, mozkových nervů a jiných částí CNS C72
Zhoubný novotvar štítné žlázy C73
Zhoubný novotvar nadledviny C74
Zhoubný novotvar jiných žláz s vnitřní sekrecí a příbuzných struktur C75
Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací C76
Sekundární a neurčený zhoubný novotvar mízních uzlin C77
Sekundární zhoubný novotvar dýchací a trávicí soustavy C78
Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených lokalizací C79
Zhoubný novotvar bez určení lokalizace C80
Hodgkinův lymfom C81
Folikulární lymfom C82
Non-folikulární lymfom C83
Lymfom ze zralých T/NK-buněk C84
Non-Hodgkinův lymfom, jiných a neurčených typů C85
Lymfom z T/NK-buněk, jiné určené typy C86
Zhoubné imunoproliferativní nemoci C88
Mnohočetný myelom a plazmocytární novotvary C90
Lymfoidní leukemie C91
Myeloidní leukemie C92
Monocytická leukemie C93
Jiné leukemie určených buněčných typů C94
Leukemie neurčeného buněčného typu C95
Jiné zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně C96
ZN mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací C97
Karcinom in situ dutiny ústní, jícnu a žaludku D00
Karcinom in situ jiných a neurčených trávicích orgánů D01
Karcinom in situ středního ucha a dýchací soustavy D02
Melanom in situ D03
Karcinom in situ kůže D04
Karcinom in situ prsu D05
Karcinom in situ hrdla děložního D06
Karcinom in situ jiných a neurčených pohlavních orgánů D07
Karcinom in situ jiných a neurčených lokalizací D09
Nezhoubný novotvar úst a hltanu D10
Nezhoubný novotvar velké slinné žlázy D11
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řitního kanálu a řiti D12
Nezhoubný novotvar jiných a nepřesně určených částí trávicí soustavy D13
Nezhoubný novotvar středního ucha a dýchací soustavy D14
Nezhoubný novotvar jiných neurčených nitrohrudních orgánů D15
Nezhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky D16
Nezhoubný lipomatózní novotvar D17
Hemangiom a Iymfangiom kterékoliv lokalizace D18
Nezhoubné novotvary mezotelu D19
Nezhoubné novotvary měkké tkáně retroperitonea a peritonea D20
Jiné nezhoubné novotvary pojivové a jiných měkkých tkání D21
Melanocytové névy D22
Jiné nezhoubné novotvary kůže D23
Nezhoubné novotvary prsu D24
Leiomyom dělohy D25
Jiné nezhoubné novotvary dělohy D26
Nezhoubný novotvar vaječníku D27
Nezhoubný novotvar jiných a neurč. ženských pohlavních orgánů D28
Nezhoubné novotvary mužských pohlavních orgánů D29
Nezhoubný novotvar močových orgánů D30
Nezhoubný novotvar oka a očních adnex D31
Nezhoubný novotvar mozkomíšních plen D32
Nezhoubný novotvar mozku a jiných částí CNS D33
Nezhoubný novotvar štítné žlázy D34
Nezhoubný novotvar jiných a neurčených žláz s vnitřní sekrecí D35
Nezhoubný novotvar jiných a neurčených lokalizací D36
Novotvar nejistého nebo neznámého chování dutiny ústní a trávicích orgánů D37
Novotvar nejistého nebo neznámého chování středního ucha a dých. a nitrohrud. orgánů D38
Novotvar nejistého nebo neznámého chování ženských pohlavních orgánů D39
Novotvar nejistého nebo neznámého chování mužských pohlavních orgánů D40
Novotvar nejistého nebo neznámého chování močových orgánů D41
Novotvar nejistého nebo neznámého chování mozkomíšních plen D42
Novotvar nejistého nebo neznámého chování mozku a CNS D43
Novotvar nejistého nebo neznámého chování žláz s vnitřní sekrecí D44
Pravá polycytemie [polycythaemia vera] D45
Myelodysplastické syndromy D46
Jiné novotvary nejistého nebo neznámého chování mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně D47
Novotvary nejistého nebo neznámého chování jiných a neurčených lokalizací D48
Anemie z nedostatku železa D50
Anemie z nedostatku vitaminu B12 D51
Anemie z nedostatku kyseliny listové D52
Jiné nutriční anemie D53
Anemie způsobená poruchami enzymů D55
Talasemie [thalassaemia] D56
Srpkovité poruchy D57
Jiné dědičné hemolytické anemie D58
Získané hemolytické anemie D59
Získaná čistá aplázie červených krvinek (erytroblastopenie) D60
Jiné aplastické anemie D61
Akutní posthemoragická anemie D62
Anemie při chronických nemocech zařazených jinde D63
Jiné anemie D64
Diseminovaná intravaskulární koagulace (defibrinační syndrom) [DIC] D65
Dědičný nedostatek faktoru VIII D66
Dědičný nedostatek faktoru IX D67
Jiné poruchy koagulace D68
Purpura a jiné krvácivé stavy D69
Agranulocytóza D70
Funkční poruchy polymorfonukleárních neutrofilů (granulocytů) D71
Jiné poruchy bílých krvinek D72
Nemoci sleziny D73
Methemoglobinemie D74
Jiné nemoci krve a krvetvorných orgánů D75
Jiné určené nemoci s účastí lymforetikulární a retikulohistiocytární tkáně D76
Jiné poruchy krve a krvetvorných orgánů u nemocí ZJ D77
Imunodeficience s převahou poruch protilátek D80
Kombinované poruchy imunity D81
Imunodeficience spojené s jinými velkými poruchami D82
Běžná variabilní imunodeficience (CVID) D83
Jiné poruchy imunity D84
Sarkoidóza [sarcoidosis] D86
Jiné poruchy imunity NJ D89
Vrozený syndrom z jodové karence E00
Poruchy štítné žlázy a příbuzné stavy spojené s jodovou karencí E01
Subklinická hypotyreóza z jodové karence E02
Jiná hypotyreóza E03
Jiná netoxická struma E04
Tyreotoxikóza (hypertyreóza) E05
Zánět štítné žlázy [thyroiditis] E06
Jiné poruchy štítné žlázy E07
Diabetes mellitus 1. typu E10
Diabetes mellitus 2. typu E11
Diabetes mellitus spojený s podvýživou E12
Jiný určený diabetes mellitus E13
Neurčený diabetes mellitus E14
Nediabetické hypoglykemické kóma E15
Jiné poruchy vnitřní sekrece slinivky břišní E16
Hypoparatyreóza E20
Hyperparatyreóza a jiné nemoci příštítných tělísek (paratyreoidey) E21
Hyperfunkce hypofýzy [glandulae pituitariae] – podvěsku mozkového E22
Hypofunkce a jiné poruchy hypofýzy E23
Cushingův syndrom E24
Adrenogenitální poruchy E25
Hyperaldosteronismus E26
Jiné poruchy nadledviny [glandulae suprarenalis] E27
Ovariální dysfunkce – poruchy činnosti vaječníků E28
Testikulární dysfunkce – poruchy činnosti varlat E29
Poruchy pohlavního dospívání (puberty) NJ E30
Polyglandulární dysfunkce E31
Nemoci brzlíku (thymu) E32
Jiné endokrinní poruchy E34
Poruchy žláz s vnitřní sekrecí při nemocech ZJ E35
Kwashiorkor E40
Nutriční marazmus E41
Marasmický kwashiorkor E42
Nespecifikovaná těžká protein-energetická podvýživa E43
Protein-energetická podvýživa středního a lehkého stupně E44
Opožděný vývoj následující po protein-energetické podvýživě E45
Neurčená podvýživa E46
Karence vitaminu A E50
Karence thiaminu E51
Karence niacinu (pellagra) E52
Karence jiných vitaminů skupiny B E53
Karence kyseliny askorbové E54
Karence vitaminu D E55
Jiná karence vitaminů E56
Nutriční karence vápníku E58
Nutriční karence selenu E59
Nutriční karence zinku E60
Karence jiných prvků potravy E61
Jiné nutriční karence E63
Následky podvýživy a jiných nutričních karencí E64
Lokalizovaná adipozita E65
Obezita – otylost E66
Jiné hyperalimentace E67
Následky hyperalimentace E68
Poruchy metabolismu aromatických aminokyselin E70
Poruchy metabol. aminokys. s rozvětv. řetěz. a metab. mastných kyselin E71
Jiné poruchy metabolismu aminokyselin E72
Laktózová intolerance E73
Jiné poruchy metabolismu uhlovodanů E74
Poruchy metabolismu sfingolipidů a jiné poruchy ukládání lipidů E75
Poruchy metabolismu glykosaminoglykanu E76
Poruchy metabolismu glykoproteinů E77
Poruchy metabolismu lipoproteinů a jiné Iipidemie E78
Poruchy metabolismu purinu a pyrimidinu E79
Poruchy metabolismu porfyrinu a bilirubinu E80
Poruchy metabolismu minerálů E83
Cystická fibróza E84
Amyloidóza E85
Snížení objemu plazmy nebo extracelulární tekutiny E86
Jiné poruchy tekutin, elektrolytů a acidobasické rovnováhy E87
Jiné poruchy metabolismu E88
Metabolické a endokrinní stavy po operačních a jiných zákrocích NJ E89
Poruchy výživy a přeměny látek u onemocnění ZJ E90
Demence u Alzheimerovy nemoci (G30.–+) F00
Vaskulární demence F01
Demence u jiných nemocí ZJ F02
Neurčená demence F03
Organický amnestický syndrom‚ který nebyl vyvolán alkoholem nebo jinými psychoaktivními látkami F04
Delirium, které není vyvolané alkoholem nebo jinými psychoaktivními látkami F05
Jiné duševní poruchy způsob. poškozením mozku, jeho dysfunkcí a somatic. nemocí F06
Poruchy osobnosti a chování způsob. one-mocněním, poškozením a dysfunkcí mozku F07
Neurčená organická nebo symptomatická duševní porucha F09
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním alkoholu F10
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním opioidů F11
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním kanabinoidů F12
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním sedativ nebo hypnotik F13
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním kokainu F14
Poruchy duševní a poruchy chování způsob. užíváním jiných stimulancií‚ včetně kofeinu F15
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním halucinogenů F16
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním tabáku F17
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním prchavých rozpouštědel F18
Poruchy duševní a poruchy chování zp. užíváním více drog a jiných psych. látek F19
Schizofrenie F20
Schizotypální porucha F21
Poruchy s trvalými bludy F22
Akutní a přechodné psychotické poruchy F23
Indukovaná porucha s bludy F24
Schizoafektivní poruchy F25
Jiné neorganické psychotické poruchy F28
Neurčené neorganické psychózy F29
Manická fáze F30
Bipolární afektivní porucha F31
Depresivní fáze F32
Periodická depresivní porucha F33
Perzistentní afektivní poruchy (poruchy nálady) F34
Jiné afektivní poruchy (poruchy nálady) F38
Neurčená afektivní porucha (porucha nálady) F39
Fobické úzkostné poruchy F40
Jiné anxiózní poruchy F41
Obsedantněnutkavá porucha F42
Reakce na těžký stres a poruchy přizpůsobení F43
Disociativní (konverzní) poruchy F44
Somatoformní poruchy F45
Jiné neurotické poruchy F48
Poruchy příjmu potravy F50
Neorganické poruchy spánku F51
Sexuální poruchy‚ které nejsou způsobeny organickou poruchou nebo nemocí F52
Duševní poruchy a poruchy chování související se šestinedělím NJ F53
Psycholog. a behaviorální faktory spoj. s chorobami n. poruchami ZJ F54
Abúzus – zneužívání – látek nezpůsobujících závislost F55
Neurčené poruchy chování v souvislosti s fyziologickými poruchami a somatickými faktory F59
Specifické poruchy osobnosti F60
Smíšené a jiné poruchy osobnosti F61
Přetrvávající změny osobnosti‚ které nelze přisoudit poškození nebo nemoci mozku F62
Nutkavé a impulzivní poruchy F63
Poruchy pohlavní identity F64
Poruchy sexuální preference F65
Poruchy psychické a chování souvis. se sexuál. vývojem a orientací F66
Jiné poruchy osobnosti a chování u dospělých F68
Neurčená porucha osobnosti a chování u dospělých F69
Lehká mentální retardace F70
Střední mentální retardace F71
Těžká mentální retardace F72
Hluboká mentální retardace F73
Jiná mentální retardace F78
Neurčená mentální retardace F79
Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka F80
Specifické vývojové poruchy školních dovedností F81
Specifická vývojová porucha motorických funkcí F82
Smíšené specifické vývojové poruchy F83
Pervazivní vývojové poruchy F84
Jiné poruchy psychického vývoje F88
Neurčená porucha psychického vývoje F89
Hyperkinetické poruchy F90
Poruchy chování F91
Smíšené poruchy chování a emocí F92
Emoční poruchy s nástupem specifickým pro dětství F93
Poruchy sociálních funkcí s nástupem v dětství a dospívání F94
Tiky F95
Jiné poruchy chování a emocí s obvyklým nástupem v dětství a dospívání F98
Duševní porucha NS F99
Bakteriální zánět mozkových a míšních plen (bakteriální meningitida) NJ G00
Meningitida při bakteriálních nemocech ZJ G01
Meningitida při jiných infekčních a parazitárních nemocech ZJ G02
Meningitida způsobená jinými a neurčenými příčinami G03
Zánět mozku (encefalitida), míchy (myelitida) a mozku i míchy (encefalomyelitida) G04
Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida při nemocech ZJ G05
Nitrolební a páteřní absces a granulom G06
Nitrolební a páteřní absces a granulom při nemocech ZJ G07
Flebitida a tromboflebitida nitrolební a páteřní G08
Následky zánětlivých nemocí centrální nervové soustavy G09
Huntingtonova nemoc G10
Dědičná ataxie G11
Míšní svalová atrofie a příbuzné syndromy G12
Systémová atrofie primárně postihující CNS při nemocech ZJ G13
Postpoliomyelitický syndrom, syndrom po infekční obrně G14
Parkinsonova nemoc G20
Sekundární parkinsonismus G21
Parkinsonismus při nemocech ZJ G22
Jiné degenerativní nemoci bazálních ganglií G23
Dystonie G24
Jiné extrapyramidové a pohybové poruchy G25
Extrapyramidové a pohybové poruchy při nemocech ZJ G26
Alzheimerova nemoc G30
Jiné degenerativní nemoci nervové soustavy NJ G31
Jiné degenerativní poruchy nervové soustavy při nemocech ZJ G32
Roztroušená skleróza [sclerosis multiplex] G35
Jiná akutní roztroušená demyelinizace G36
Jiné demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy G37
Epilepsie – padoucnice G40
Status epilepticus G41
Migréna G43
Jiné syndromy bolesti hlavy G44
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy G45
Cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech (I60–I67+) G46
Poruchy spánku G47
Poruchy trojklaného nervu [nervi trigemini] G50
Poruchy lícního nervu [nervi facialis] G51
Poruchy jiných mozkových nervů G52
Nemoci mozkových nervů při nemocech zařazených jinde G53
Nemoci nervových kořenů a pletení G54
Komprese nervových kořenů a pletení při nemocech ZJ G55
Mononeuropatie horní končetiny G56
Mononeuropatie dolní končetiny G57
Jiné mononeuropatie G58
Mononeuropatie při nemocech ZJ G59
Dědičná a idiopatická neuropatie G60
Zánětlivá polyneuropatie G61
Jiné polyneuropatie G62
Polyneuropatie při nemocech zařazených jinde G63
Jiné nemoci periferní nervové soustavy G64
Myasthenia gravis a jiné myoneurální poruchy G70
Primární poruchy svalů G71
Jiné myopatie G72
Poruchy myoneurálního spojení a svalů při nemocech ZJ G73
Mozková obrna G80
Hemiplegie G81
Paraplegie a tetraplegie G82
Jiné paralytické syndromy G83
Poruchy autonomní nervové soustavy G90
Hydrocefalus G91
Toxická encefalopatie G92
Jiné poruchy mozku G93
Jiné poruchy mozku při nemocech ZJ G94
Jiné nemoci míchy G95
Jiné poruchy centrální nervové soustavy G96
Stavy po výkonech na nervové soustavě NJ G97
Jiné poruchy nervové soustavy NJ G98
Jiné poruchy nervové soustavy při nemocech ZJ G99
Ječné zrno [hordeolum] a vlčí zrno [chalazion] H00
Jiné záněty očního víčka H01
Jiné nemoci očního víčka H02
Nemoci očního víčka při nemocech ZJ H03
Nemoci slzného ústrojí H04
Onemocnění očnice H05
Onemocnění slzného ústrojí a očnice při nemocech ZJ H06
Zánět oční spojivky [conjunctivitis] H10
Jiná onemocnění spojivky H11
Onemocnění spojivky při nemocech ZJ H13
Nemoci skléry (bělimy) H15
Zánět rohovky (keratitida) H16
Rohovkové jizvy a zákaly H17
Jiné nemoci rohovky H18
Nemoci skléry a rohovky při nemocech ZJ H19
Zánět duhovky a řasnatého tělesa – iridocyklitida H20
Jiné nemoci duhovky a řasnatého tělesa H21
Nemoci duhovky a řasnatého tělesa při nemocech ZJ H22
Stařecký zákal oční čočky – senilní katarakta H25
Jiná katarakta H26
Jiná onemocnění čočky H27
Katarakta a jiná onemocnění čočky při nemocech ZJ H28
Záněty cévnatky a sítnice H30
Jiná onemocnění cévnatky H31
Chorioretinální onemocnění při nemocech ZJ H32
Odchlípení a trhliny sítnice H33
Sítnicové cévní uzávěry – okluze H34
Jiná onemocnění sítnice H35
Onemocnění sítnice při nemocech ZJ H36
Glaukom H40
Glaukom při nemocech ZJ H42
Nemoci sklivce H43
Nemoci očního bulbu H44
Nemoci sklivce a bulbu očního při nemocech ZJ H45
Zánět zrakového nervu [neuritis nervi optici] H46
Jiná onemocnění zrakového nervu a zrakových drah H47
Nemoci zrakového nervu a zrakových drah při nemocech ZJ H48
Paralytický strabizmus H49
Jiný strabizmus H50
Jiné poruchy binokulárního pohybu H51
Poruchy refrakce a akomodace H52
Poruchy vidění H53
Poškození zraku včetně slepoty (binokulární nebo monokulární) H54
Nystagmus a jiné nepravidelné pohyby oka H55
Jiné nemoci oka a očních adnex H57
Jiné nemoci oka a očních adnex při nemocech ZJ H58
Stavy oka a očních adnex po výkonech NJ H59
Zánět zevního ucha [otitis externa] H60
Jiné nemoci zevního ucha H61
Onemocnění zevního ucha při nemocech ZJ H62
Nehnisavý zánět středního ucha [otitis media nonsuppurativa] H65
Hnisavý a neurčený zánět středního ucha [otitis media suppurativa et otitis media NS] H66
Zánět středního ucha [otitis media] při nemocech ZJ H67
Zánět a obstrukce Eustachovy trubice H68
Jiná onemocnění Eustachovy trubice H69
Zánět bradavkového výběžku (mastoiditida) a příbuzná onemocnění H70
Cholesteatom středního ucha H71
Perforace bubínku H72
Jiné nemoci bubínku H73
Jiná onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku H74
Jiná onem. středního ucha a bradavkového výběžku při nem. ZJ H75
Otoskleróza H80
Poruchy vestibulární funkce H81
Vertiginózní syndromy při nemocech ZJ H82
Jiné nemoci vnitřního ucha H83
Převodní a percepční ztráta sluchu H90
Jiná ztráta sluchu H91
Otalgie a výtok z ucha H92
Jiná onemocnění ucha NJ H93
Jiná onemocnění ucha při nemocech ZJ H94
Stavy ucha a bradavkového výběžku po výkonech NJ H95
Revmatická horečka bez postižení srdce I00
Revmatická horečka s postižením srdce I01
Revmatická chorea I02
Revmatická vada dvojcípé chlopně [valvulae mitralis] I05
Revmatická vada aortální chlopně I06
Revmatické nemoci trojcípé chlopně [valvulae tricuspidalis] I07
Mnohočetná onemocnění chlopní I08
Jiné revmatické nemoci srdce I09
Esenciální (primární) hypertenze I10
Postižení srdce při hypertenzi I11
Postižení ledvin při hypertenzi I12
Hypertenzní nemoc srdce a ledvin I13
Sekundární hypertenze I15
Angina pectoris I20
Akutní infarkt myokardu I21
Pokračující infarkt myokardu I22
Některé komplikace následující akutní infarkt myokardu I23
Jiné akutní ischemické choroby srdeční I24
Chronická ischemická choroba srdeční I25
Plicní embolie I26
Jiné kardiopulmonální nemoci I27
Jiné nemoci plicních cév I28
Akutní zánět osrdečníku [pericarditis acuta] I30
Jiné nemoci osrdečníku (perikardu) I31
Zánět osrdečníku (perikarditida) při nemocech ZJ I32
Akutní a subakutní endokarditida I33
Nerevmatická onemocnění dvojcípé chlopně [valvulae mitralis] I34
Nerevmatická onemocnění aortální chlopně I35
Nerevmatická onemocnění trojcípé chlopně [valvulae tricuspidalis] I36
Onemocnění pulmonální chlopně I37
Endokarditida neurčené chlopně I38
Endokarditida a onemocnění srdečních chlopní při nemocech ZJ I39
Akutní zánět srdečního svalu [myocarditis acuta] I40
Zánět srdečního svalu (myokarditida) při nemocech ZJ I41
Kardiomyopatie I42
Kardiomyopatie při nemocech ZJ I43
Blokáda atrioventrikulární a levého raménka I44
Jiné poruchy vedení srdečních vzruchů I45
Srdeční zástava I46
Paroxyzmální tachykardie I47
Fibrilace a flutter síní I48
Jiné srdeční arytmie I49
Selhání srdce I50
Komplikace a nepřesně určené a popsané nemoci srdce I51
Jiná onemocnění oběhové soustavy při nemocech ZJ I52
Subarachnoidální krvácení I60
Intracerebrální (nitromozkové) krvácení I61
Jiné neúrazové nitrolební krvácení I62
Mozkový infarkt I63
Cévní mozková příhoda (mrtvice) neurčená jako krvácení nebo infarkt I64
Uzávěr (okluze) a zúžení (stenóza) přívod. mozk. tepen nekončící mozkovým infarktem I65
Uzávěr (okluze) a zúžení (stenóza) mozk. tepen nekončící mozkovým infarktem I66
Jiná cévní onemocnění mozku I67
Cévní onemocnění mozku při nemocech ZJ I68
Následky cévních nemocí mozku I69
Ateroskleróza I70
Výduť aorty [aneurysma aortae] a disekce I71
Jiné výdutě (aneuryzmata) a disekce I72
Jiné nemoci periferních cév I73
Tepenný vmetek (arteriální embolie) a trombóza I74
Jiná onemocnění tepen a tepének I77
Nemoci vlásečnic I78
Onemocnění tepen, tepének a vlásečnic při nemocech ZJ I79
Zánět žil – flebitida a tromboflebitida I80
Trombóza portální žíly I81
Jiná žilní embolie a trombóza I82
Žilní městky [varices] dolních končetin I83
Městky jícnu – ezofageální varixy I85
Žilní městky [varices] jiných lokalizací I86
Jiná onemocnění žil I87
Nespecifická lymfadenitida I88
Jiná neinfekční onemocnění mízních cév a mízních uzlin I89
Hypotenze I95
Stavy oběhové soustavy po výkonech NJ I97
Jiná onemocnění oběhové soustavy při nemocech ZJ I98
Jiná a neurčená onemocnění oběhové soustavy I99
Akutní zánět nosohltanu [nasopharyngitis acuta] (prosté nachlazení) J00
Akutní zánět vedlejších nosních dutin [sinusitis acuta] J01
Akutní zánět hltanu [pharyngitis acuta] J02
Akutní zánět mandlí – akutní tonzilitida [tonsillitis acuta] J03
Akutní zánět hrtanu a průdušnice [laryngitis et tracheitis acuta] J04
Akutní obstrukční zánět hrtanu (krup) a hrtanové příklopky J05
Akutní infekce horních dýchacích cest na více místech a neurčených lokalizací J06
Chřipka způsobená identifik. zoonózami nebo pandemickým chřipkovým virem J09
Chřipka způsobená identifikovaným sezónním chřipkovým virem J10
Chřipka, virus neidentifikován J11
Virový zánět plic (pneumonie) NJ J12
Zánět plic, původce: Streptococcus pneumoniae J13
Zánět plic, původce: Haemophilus influenzae J14
Bakteriální zánět plic (pneumonie) NJ J15
Zánět plic (pneumonie) způsobený jinými infekčními organismy NJ J16
Zánět plic (pneumonie) při nemocech ZJ J17
Pneumonie, původce NS J18
Akutní zánět průdušek [bronchitis acuta] J20
Akutní zánět průdušinek [bronchiolitis acuta] J21
Neurčené akutní infekce dolní části dýchacího ústrojí J22
Vazomotorická a alergická rýma [rhinitis] J30
Chronická rýma, chronický zánět nosohltanu a hltanu J31
Chronický zánět vedlejších nosních dutin [sinusitis chronica] J32
Nosní polypy J33
Jiné nemoci nosu a vedlejších nosních dutin J34
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně J35
Peritonzilární absces [abscessus peritonsillaris] J36
Chronický zánět hrtanu a hrtanu i průdušnice J37
Nemoci hlasivek a hrtanu NJ J38
Jiné nemoci horních dýchacích cest J39
Zánět průdušek (bronchitida) neurčený jako akutní nebo chronický J40
Prostá a mukopurulentní chronická bronchitida J41
Neurčená chronická bronchitida J42
Rozedma plic [emphysema pulmonum] J43
Jiná chronická obstrukční plicní nemoc J44
Astma J45
Astmatický stav [status asthmaticus] J46
Rozšíření průdušek (bronchiektázie) J47
Pneumokonióza uhlokopů J60
Pneumokonióza způsobená azbestem a jinými minerálními vlákny J61
Pneumokonióza způsobená prachem obsahujícím křemík J62
Pneumokonióza způsobená jinými anorganickými prachy J63
Neurčená pneumokonióza J64
Pneumokonióza spojená s tuberkulózou J65
Onemocnění dýchacích cest způsobené urč. organickými prachy J66
Hypersenzitivní pneumonitida způsobená organickými prachy J67
Stavy dýchací soustavy způsobené inhalací chemikálií, plynů, dýmů a par J68
Pneumonie způsobená pevnými a tekutými látkami J69
Stavy dýchací soustavy způsobené jinými zevními činiteli J70
Syndrom dechové tísně dospělých J80
Plicní edém J81
Plicní eozinofilie NJ J82
Jiné intersticiální plicní nemoci J84
Absces plic a mezihrudí (mediastina) J85
Pyotorax J86
Pohrudniční výpotek NJ J90
Pohrudniční výpotek při stavech ZJ J91
Pohrudniční povlaky (pláty) J92
Pneumotorax J93
Jiné pohrudniční stavy J94
Stavy dýchací soustavy po výkonech NJ J95
Respirační selhání NJ J96
Jiné poruchy dýchací soustavy J98
Onemocnění dýchací soustavy při nemocech ZJ J99
Poruchy vývoje a erupce zubů K00
Zaklíněné a zadržené zuby K01
Zubní kaz [caries dentis] K02
Jiné nemoci tvrdých zubních tkání K03
Nemoci zubní dřeně a periapikálních tkání K04
Zánět dásně (gingivitida) a periodontální nemoci K05
Jiná onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene K06
Dentofaciální anomálie (včetně vad skusu) K07
Jiná onemocnění zubů a podpůrných tkání K08
Cysty krajiny ústní NJ K09
Jiné nemoci čelistí K10
Nemoci slinných žláz K11
Zánět ústní sliznice [stomatitis] a příbuzná onemocnění K12
Jiné nemoci rtů a sliznice ústní K13
Nemoci jazyka K14
Zánět jícnu (ezofagitida) K20
Gastroezofageální refluxní onemocnění K21
Jiné nemoci jícnu K22
Onemocnění jícnu při nemocech ZJ K23
Žaludeční vřed [ulcus ventriculi] K25
Dvanáctníkový vřed [ulcus duodeni] K26
Peptický vřed neurčené lokalizace K27
Gastrojejunální vřed K28
Zánět žaludku [gastritis] a dvanáctníku [duodenitis] K29
Funkční dyspepsie K30
Jiné nemoci žaludku a dvanáctníku K31
Akutní zánět červovitého přívěsku (akutní apendicitida) K35
Jiná apendicitida K36
Neurčená apendicitida K37
Jiné nemoci apendixu K38
Tříselná kýla [hernia inguinalis] K40
Stehenní kýla [hernia femoralis] K41
Pupeční kýla [hernia umbilicalis] K42
Břišní kýla [hernia ventralis] K43
Brániční kýla [hernia diaphragmatica] K44
Jiné břišní kýly K45
Neurčená břišní kýla K46
Crohnova nemoc (regionální enteritida) K50
Vředový zánět tračníku [colitis ulcerosa] – idiopatická proktokolitida K51
Jiná neinfekční gastroenteritida a kolitida K52
Vaskulární onemocnění střeva K55
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly K56
Divertikulární nemoc střeva K57
Syndrom dráždivého tračníku K58
Jiné funkční střevní poruchy K59
Trhlina a píštěl řitní a konečníkové krajiny K60
Absces řitní a konečníkové krajiny K61
Jiné nemoci řiti a konečníku K62
Jiné nemoci střev K63
Hemoroidy a perianální žilní trombóza K64
Zánět pobřišnice (peritonitida) K65
Jiná onemocnění pobřišnice K66
Onemocnění pobřišnice při infekčních nemocech ZJ K67
Alkoholické onemocnění jater K70
Toxická onemocnění jater K71
Selhání jater NJ K72
Chronický zánět jater [hepatitis chronica] NJ K73
Fibróza a cirhóza jater K74
Jiné zánětlivé nemoci jater K75
Jiné nemoci jater K76
Onemocnění jater při nemocech ZJ K77
Žlučové kameny [cholelithiasis] K80
Zánět žlučníku (cholecystitida) K81
Jiné nemoci žlučníku K82
Jiné nemoci žlučových cest (žlučového stromu) K83
Akutní zánět slinivky břišní [pancreatitis acuta] K85
Jiné nemoci slinivky břišní K86
Onemocnění žlučníku, žlučových cest a slinivky břišní při nem. ZJ K87
Střevní malabsorpce K90
Stavy po výkonech na trávicím ústrojí NJ K91
Jiné nemoci trávicí soustavy K92
Onemocnění jiných orgánů trávicího ústrojí při nemocech ZJ K93
Stafylokokový puchýřnatý kožní syndrom L00
Impetigo L01
Kožní absces, furunkl a karbunkl L02
Flegmóna – celulitida [cellulitis] L03
Akutní zánět mízních uzlin – akutní lymfadenitida [lymphadenitis acuta] L04
Pilonidální cysta L05
Jiné místní infekce kůže a podkožního vaziva L08
Pemfigus [pemphigus] L10
Jiná akantolytická onemocnění L11
Pemfigoid [pemphigoid] L12
Jiná puchýřnatá (bulózní) onemocnění L13
Puchýřnatá (bulózní) onemocnění při nemocech ZJ L14
Atopická dermatitida L20
Seboroická dermatitida L21
Plenková (slintáková) dermatitida L22
Alergická kontaktní dermatitida L23
Kontaktní dermatitida z podráždění L24
Neurčená kontaktní dermatitida L25
Exfoliativní dermatitida L26
Dermatitida způsobená látkami přijatými vnitřně L27
Lichen simplex chronicus a prurigo L28
Svědění [pruritus] L29
Jiná dermatitida L30
Lupénka (psoriáza) L40
Parapsoriáza L41
Pityriasis rosea L42
Lichen planus L43
Jiné papuloskvamózní nemoci L44
Papuloskvamózní onemocnění při nemocech ZJ L45
Kopřivka [urticaria] L50
Multiformní erytém [erythema multiforme] L51
Erythema nodosum L52
Jiné erytémové stavy L53
Erytém při nemocech ZJ L54
Spálení sluncem L55
Jiné akutní kožní změny způsobené ultrafialovým zářením L56
Kožní změny způsobené chronickou expozicí neionizovanému záření L57
Radiodermatitida L58
Jiná onemocnění kůže a podkožního vaziva v souvislosti se zářením L59
Onemocnění nehtů L60
Onemocnění nehtů při nemocech zařazených jinde L62
Plešatost (alopecie) ložisková [alopecia areata] L63
Androgenní alopecie L64
Jiná nejizevnatá ztráta vlasů L65
Jizevnatá ztráta vlasů (jizevnatá alopecie) L66
Abnormality barvy a střední části vlasů L67
Hypertrichóza L68
Trudovina – akné [acne] L70
Růžovka [rosacea] L71
Folikulární cysty kůže a podkožní tkáně L72
Jiná folikulární onemocnění L73
Onemocnění ekkrinních potních žláz L74
Onemocnění apokrinních potních žláz L75
Vitiligo L80
Jiné poruchy pigmentace L81
Seboroická keratóza L82
Acanthosis nigricans L83
Kuří oka a mozoly L84
Jiné ztluštění epidermis L85
Keratóza při nemocech ZJ L86
Transepidermální poruchy odlučování L87
Pyoderma gangrenosum L88
Dekubitální vřed a proleženina L89
Atrofická onemocnění kůže L90
Hypertrofická onemocnění kůže L91
Granulomatózní onemocnění kůže a podkožního vaziva L92
Lupus erythematodes L93
Jiná lokalizovaná onemocnění pojivové tkáně L94
Vaskulitida omezená na kůži NJ L95
Vřed dolní končetiny NJ L97
Jiné nemoci kůže a podkožního vaziva NJ L98
Jiná onemocnění kůže a podkožního vaziva při nemocech ZJ L99
Hnisavý zánět kloubu (pyogenní artritida) M00
Přímé infekce kloubů při infekčních a parazitárních nemocech ZJ M01
Reakční artropatie M02
Postinfekční a reakční artropatie při nemocech ZJ M03
Séropozitivní revmatická artritida M05
Jiná revmatická artritida M06
Psoriatické a enteropatické artropatie M07
Juvenilní artritida M08
Juvenilní artritida při nemocech ZJ M09
Dna M10
Jiné krystalové artropatie M11
Jiné určené artropatie M12
Jiná artritida M13
Artropatie při jiných nemocech zařazených jinde M14
Polyartróza M15
Artróza kyčelního kloubu – koxartróza [coxarthrosis] M16
Artróza kolenního kloubu – gonartróza [gonarthrosis] M17
Artróza prvního karpometakarpálního kloubu M18
Jiná artróza M19
Získané deformity prstů rukou a nohou M20
Jiné získané deformity končetin M21
Onemocnění čéšky (pately) M22
Vnitřní poruchy kolenního kloubu M23
Jiné určené poruchy kloubu M24
Jiné poruchy kloubů NJ M25
Polyarteritis nodosa a příbuzné stavy M30
Jiné nekrotizující vaskulopatie M31
Systémový lupus erythematodes M32
Dermatopolymyozitida M33
Systémová skleróza M34
Jiné systémové postižení pojivové tkáně M35
Systémová onemocnění pojivové tkáně při nemocech ZJ M36
Kyfóza a lordóza M40
Skolióza M41
Osteochondróza páteře M42
Jiné deformující dorzopatie M43
Ankylozující spondylitida M45
Jiné zánětlivé spondylopatie M46
Spondylóza M47
Jiné spondylopatie M48
Spondylopatie při nemocech zařazených jinde M49
Onemocnění krčních meziobratlových plotének M50
Onemocnění jiných meziobratlových plotének M51
Jiné dorzopatie NJ M53
Dorzalgie M54
Zánět svalu (myozitida) M60
Kalcifikace a osifikace svalu M61
Jiná onemocnění svalu M62
Onemocnění svalů při nemocech ZJ M63
Zánět synoviální blány a šlachové pochvy [synovitis et tendosynovitis] M65
Samovolné roztržení (ruptura) synoviální blány a šlachy M66
Jiná onemocnění synoviální blány a šlachy M67
Onemocnění synoviální blány a šlachy při nemocech ZJ M68
Onemocnění měkké tkáně způs. zatěžováním, přetěžováním n. tlakem M70
Jiné burzopatie M71
Fibroblastická onemocnění M72
Onemocnění měkké tkáně pří nemocech ZJ M73
Poškození ramene M75
Entézopatie dolní končetiny, mimo nohu (pod kotníkem) M76
Jiné entézopatie M77
Jiná onemocnění měkké tkáně NJ M79
Osteoporóza s patologickou zlomeninou M80
Osteoporóza bez patologické zlomeniny M81
Osteoporóza při nemocech zařazených jinde M82
Osteomalacie dospělých M83
Poruchy soudržnosti (kontinuity) kosti M84
Jiné poruchy hustoty a struktury kosti M85
Zánět kostní dřeně (osteomyelitida) M86
Osteonekróza M87
Pagetova nemoc kosti [osteitis deformans] M88
Jiná onemocnění kosti M89
Osteopatie při nemocech zařazených jinde M90
Juvenilní osteochondróza kyčle a pánve M91
Jiná juvenilní osteochondróza M92
Jiné osteochondropatie M93
Jiná onemocnění chrupavky M94
Jiné získané deformity svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně M95
Stavy svalové a kosterní soustavy po výkonech NJ M96
Biomechanická poškození NJ M99
Akutní nefritický syndrom N00
Rychle progredující nefritický syndrom N01
Recidivující a přetrvávající hematurie N02
Chronický nefritický syndrom N03
Nefrotický syndrom N04
Neurčený nefritický syndrom N05
Izolovaná proteinurie s určeným morfologickým poškozením N06
Dědičná nefropatie nezařazená jinde N07
Glomerulární poruchy při nemocech zařazených jinde N08
Akutní tubulo-intersticiální nefritida N10
Chronická tubulo-intersticiální nefritida N11
Tubulo-intersticiální nefritida neurčená jako akutní nebo chronická N12
Obstrukční a refluxní uropatie N13
Tubulo-intersticiální a tubulární onemocnění způsob léčivy a těžkými kovy N14
Jiná tubulo-intersticiální onemocnění ledvin N15
Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při nemocech ZJ N16
Akutní selhání ledvin N17
Chronické onemocnění ledvin N18
Neurčené selhání ledvin N19
Kámen ledviny a močovodu N20
Kámen dolních močových cest N21
Kámen močových cest při nemocech ZJ N22
Neurčená renální kolika N23
Poruchy vyplývající z porušené funkce renálních tubulů N25
Neurčená svraštělá ledvina N26
Malá ledvina z neznámé příčiny N27
Jiné poruchy ledviny a ureteru NJ N28
Jiné poruchy ledviny a močovodu při nemocech ZJ N29
Zánět močového měchýře (cystitida) N30
Nervově svalová dysfunkce močového měchýře NJ N31
Jiné poruchy močového měchýře N32
Poruchy močového měchýře při nemocech ZJ N33
Zánět močové trubice (uretritida) a uretrální syndrom N34
Zúžení močové trubice – striktura uretry [strictura urethrae] N35
Jiná onemocnění močové trubice N36
Onemocnění močové trubice při nemocech ZJ N37
Jiná onemocnění močové soustavy N39
Zbytnění prostaty [hyperplasia prostatae] N40
Zánětlivé nemoci prostaty N41
Jiná onemocnění prostaty N42
Hydrokéla a spermatokéla N43
Torze varlete N44
Zánět varlete (orchitida) a nadvarlete (epididymitida) N45
Mužská neplodnost N46
Hypertrofie předkožky, fimóza a parafimóza N47
Jiné poruchy pyje N48
Zánětlivá onemocnění mužských pohlavních orgánů NJ N49
Jiné poruchy mužských pohlavních orgánů N50
Onemocnění mužských pohlavních orgánů při nemocech ZJ N51
Nezhoubná dysplázie prsu N60
Zánětlivá onemocnění prsu N61
Hypertrofie prsu N62
Neurčitá bulka v prsu N63
Jiná onemocnění prsu N64
Zánět vejcovodů a vaječníků [salpingitis et oophoritis] N70
Zánětlivé nemoci dělohy, mimo hrdlo děložní N71
Zánětlivé nemoci hrdla děložního N72
Jiné zánětlivé nemoci ženských pánevních orgánů N73
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů při nemocech ZJ N74
Nemoci Bartholiniho žlázy N75
Jiné záněty pochvy a vulvy N76
Ulcerace a záněty pochvy a vulvy při nemocech ZJ N77
Endometrióza N80
Výhřez (prolaps) ženských pohlavních orgánů N81
Píštěle postihující ženské pohlavní ústrojí N82
Nezánětlivá onemocnění vaječníku, vejcovodu a širokého vazu N83
Polyp ženského pohlavního ústrojí N84
Jiné nezánětlivé poruchy dělohy s výjimkou hrdla děložního N85
Eroze a ektropium hrdla děložního N86
Dysplázie hrdla děložního N87
Jiná nezánětlivá onemocnění hrdla děložního N88
Jiná nezánětlivá onemocnění pochvy N89
Jiná nezánětlivá onemocnění vulvy a hráze – perinea N90
Chybějící, slabá a málo častá menstruace N91
Nadměrná, častá a nepravidelná menstruace N92
Jiné abnormální děložní a poševní krvácení N93
Bolest a j. stavy sdruž. s ženskými pohlav. org. a menstruačním cyklem N94
Menopauzální a jiné perimenopauzální poruchy N95
Habituální potrácení N96
Ženská neplodnost N97
Komplikace spojené s umělým oplodněním N98
Stavy močové a pohlavní soustavy po výkonech NJ N99
Mimoděložní těhotenství O00
Zásněť hroznová [mola hydatidosa] O01
Jiné anomálie plodového vejce O02
Samovolný potrat [abortus spontaneus] O03
Lékařský potrat O04
Jiný potrat O05
Potrat NS O06
Nezdařený pokus o potrat O07
Komplikace po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa O08
Dříve exist.hypertenze kompl. těhot., porod a šestinedělí O10
Preeklampsie v nadstavbě nad chronickou hypertenzí O11
Gestační (vyvolaný těhotenstvím) edém a proteinurie bez hypertenze O12
Gestační (vyvolaná těhotenstvím) hypertenze O13
Preeklampsie O14
Eklampsie O15
Neurčená hypertenze v těhotenství O16
Krvácení v časném těhotenství O20
Nadměrné zvracení v těhotenství [hyperemesis gravidarum] O21
Žilní komplikace a hemoroidy v těhotenství O22
Infekce močové a pohlavní soustavy v těhotenství O23
Diabetes mellitus v těhotenství O24
Malnutrice v těhotenství O25
Péče o matku pro jiné stavy s převážným vlivem na těhotenství O26
Abnormální nálezy při prenatálním screeningu u matky O28
Komplikace anestezie v průběhu těhotenství O29
Mnohočetné těhotenství O30
Komplikace mnohočetného těhotenství O31
Péče o matku pro zjištěnou nebo suspektní rizikovou či patologickou polohu plodu O32
Péče o matku pro známý nebo suspektní nepoměr mezi plodem a pánví O33
Péče o matku pro (známou n. suspektní) abnorm. mateř. pánev. orgánů O34
Péče o matku pro (známé n. suspektní) abnormality a poškození plodu O35
Péče o matku pro jiné známé n. suspektní nemoci a stavy plodu O36
Polyhydramnion O40
Jiné poruchy plodové vody a plodových obalů (blan) O41
Předčasné porušení plodových blan O42
Placentární poruchy O43
Vcestné lůžko [placenta praevia] O44
Předčasné odlučování placenty [abruptio placentae praecox] O45
Předporodní krvácení NJ O46
Falešná porodní činnost [partus spurius] O47
Prodloužené těhotenství O48
Předčasná porodní činnost a porod O60
Selhání indukce porodu O61
Poruchy porodních sil O62
Prodloužený porod O63
Poruchy mechaniz. porodu způsob. nesprávou polohou a naléháním plodu O64
Poruchy mechanizmu porodu způsobené nepravidelností pánve matky O65
Jiné poruchy mechanizmu porodu O66
Porod komplikovaný porodním krvácením nezařazeným jinde O67
Porod komplikovaný tísní plodu O68
Porod komplikovaný poruchami pupečníku O69
Trhlina hráze (perinea) při porodu O70
Jiné porodní poranění O71
Poporodní krvácení O72
Zadržená placenta nebo blány plodové bez krvácení O73
Komplikace anestezie při porodu O74
Jiné komplikace porodu NJ O75
Spontánní porod jediného dítěte O80
Porod jediného plodu kleštěmi nebo vakuumextrakcí O81
Porod jediného plodu císařským řezem O82
Jiný operativní porod jediného plodu O83
Porod při vícečetném těhotenství O84
Puerperální sepse O85
Jiné puerperální infekce O86
Žilní komplikace a hemoroidy v šestinedělí O87
Embolie v gestaci O88
Komplikace anestezie v šestinedělí O89
Komplikace šestinedělí nezařazené jinde O90
Onemocnění prsu spojené s porodem O91
Jiná onemocnění prsu a poruchy laktace spojené s porodem O92
Následky komplikací těhotenství, porodu a šestinedělí O94
Smrt (matky) z neznámé porodnické příčiny O95
Smrt (matky) z kterékoliv porodnic. příčiny od 42. dne do 1 roku po por. O96
Smrt (matky) z následků porodnických příčin O97
Inf. a parazit. nem. matky ZJ, ale komplik. těhot., porod a šestinedělí O98
Jiné nemoci matky ZJ, ale kompl. těhotenství, porod a šestinedělí O99
Postižení plodu a novorozence onemocně-ním matky, kt. nemusí souvis. s nynějš. těhot. P00
Postižení plodu a novorozence mateřskými komplikacemi těhotenství P01
Postižení plodu a novorozence komplika-cemi placenty, pupečníku a blan P02
Postižení plodu a novorozence jinými komplikacemi porodní činnosti a porodu P03
Postižení plodu a novor. škodl. vlivy přenes. placentární cestou nebo mateřským mlékem P04
Pomalý růst a podvýživa plodu P05
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností NJ P07
Poruchy související s prodlouž. těhot. a velkou porodní hmotností P08
Nitrolební poranění a krvácení způsobené za porodu P10
Jiná poranění centrální nervové soustavy za porodu P11
Poranění vlasové části hlavy za porodu P12
Poranění kostry za porodu P13
Poranění periferní nervové soustavy za porodu P14
Jiné poranění za porodu P15
Nitroděložní hypoxie P20
Porodní asfyxie P21
Dechová tíseň novorozence P22
Vrozený zánět plic P23
Novorozenecké aspirační syndromy P24
Intersticiální emfyzém a příbuzné stavy vzniklé v perinatálním období P25
Plicní krvácení vzniklé v perinatálním období P26
Chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období P27
Jiné poruchy respirace vzniklé v perinatálním období P28
Kardiovaskulární poruchy vzniklé v perinatálním období P29
Vrozené virové nemoci P35
Bakteriální sepse novorozence P36
Jiné vrozené infekční a parazitární nemoci P37
Zánět pupečního pahýlu (omfalitida) novorozence s mírným krvácením nebo bez něho P38
Jiné infekce specifické pro perinatální období P39
Fetální ztráta krve P50
Krvácení z pupečníku novorozence P51
Nitrolební neúrazové krvácení plodu a novorozence P52
Hemoragická nemoc u plodu a novorozence P53
Jiná krvácení u novorozence P54
Hemolytická nemoc plodu a novorozence P55
Hydrops plodu způsobený hemolytickou nemocí P56
Jádrový ikterus P57
Novorozenecká žloutenka způsobená jinou nadměrnou hemolýzou P58
Novorozenecká žloutenka z jiných a neurčených příčin P59
Diseminovaná intravaskulární koagulace u plodu nebo novorozence (DIC) P60
Jiné perinatální hematologické poruchy P61
Přechodné poruchy metabolismu uhlovodanů specifické pro plod a novorozence P70
Přechodné novorozenecké poruchy metabolismu vápníku a hořčíku P71
Jiné přechodné novorozenecké endokrinní poruchy P72
Jiné přechodné novorozenecké poruchy elektolytů a metabolismu P74
Mekoniový ileus při cystické fibróze (E84.1+) P75
Jiná střevní neprůchodnost u novorozence P76
Nekrotizující enterokolitida u plodu a novorozence P77
Jiná perinatální onemocnění trávicí soustavy P78
Hypotermie novorozence P80
Jiné poruchy regulace teploty novorozence P81
Jiné poruchy kožního krytu (vč. podkoží a amnia) P83
Křeče u novorozence P90
Jiné poruchy stavu mozku novorozence P91
Problémy s krmením u novorozence P92
Reakce a intoxikace způsobené léčivy podanými plodu a novorozenci P93
Poruchy svalového tonu novorozence P94
Smrt plodu z neurčené příčiny P95
Jiné stavy vzniklé v perinatálním období P96
Anencefalie a podobné vrozené vady Q00
Encefalokéla Q01
Mikrocefalie Q02
Vrozený hydrocefalus Q03
Jiné vrozené vady mozku Q04
Rozštěp páteře [spina bifida] Q05
Jiné vrozené vady míchy Q06
Jiné vrozené vady nervové soustavy Q07
Vrozené vady očních víček, slzného ústrojí a očnice Q10
Anoftalmus, mikroftalmus a makroftalmus Q11
Vrozené vady čočky Q12
Vrozené vady předního segmentu oka Q13
Vrozené vady zadního segmentu oka Q14
Jiné vrozené vady oka Q15
Vrozené vady ucha působící poruchu sluchu Q16
Jiné vrozené vady ucha Q17
Jiné vrozené vady obličeje a krku Q18
Vrozené vady srdečních komor a spojení Q20
Vrozené vady srdeční přepážky Q21
Vrozené vady pulmonální a trojcípé chlopně Q22
Vrozené vady aortální a dvojcípé chlopně Q23
Jiné vrozené vady srdce Q24
Vrozené vady velkých arterií Q25
Vrozené vady velkých žil Q26
Jiné vrozené vady periferní cévní soustavy Q27
Jiné vrozené vady oběhové soustavy Q28
Vrozené vady nosu Q30
Vrozené vady hrtanu Q31
Vrozené vady průdušnice a průdušky Q32
Vrozené vady plic Q33
Jiné vrozené vady dýchací soustavy Q34
Rozštěp patra Q35
Rozštěp rtu Q36
Rozštěp patra s rozštěpem rtu Q37
Jiné vrozené vady jazyka, úst a hltanu Q38
Vrozené vady jícnu Q39
Jiné vrozené vady horní části trávicí soustavy Q40
Vrozené chybění, atrézie a stenóza tenkého střeva Q41
Vrozené chybění, atrézie a stenóza tlustého střeva Q42
Jiné vrozené vady střeva Q43
Vrozené vady žlučníku, žlučovodů a jater Q44
Jiné vrozené vady trávicí soustavy Q45
Vrozené vady vaječníků, vejcovodů a širokých vazů Q50
Vrozené vady dělohy a hrdla děložního Q51
Jiné vrozené vady ženských pohlavních orgánů Q52
Nesestouplé varle Q53
Hypospadie Q54
Jiné vrozené vady mužských pohlavních orgánů Q55
Neurčité pohlaví a pseudohermafroditismus Q56
Renální ageneze a hypoplázie Q60
Cystická nemoc ledvin Q61
Vrozené obstrukční defekty ledvinné pánvičky a vrozené vady močovodu Q62
Jiné vrozené vady ledvin Q63
Jiné vrozené vady močové soustavy Q64
Vrozené deformity kyčle Q65
Vrozené deformity nohou Q66
Vrozené svalově-kosterní deformity hlavy, obličeje, páteře a hrudníku Q67
Jiné vrozené svalověkosterní deformity Q68
Polydaktylie Q69
Syndaktylie Q70
Redukční defekty horní končetiny Q71
Redukční defekty dolní končetiny Q72
Redukční defekty neurčené končetiny Q73
Jiné vrozené vady končetin(-y) Q74
Jiné vrozené vady kostí lebky a obličeje Q75
Vrozené vady páteře a kostěného hrudníku Q76
Osteochondrodysplázie s poruchou růstu dlouhých kostí a páteře Q77
Jiné osteochondrodysplázie Q78
Vrozené vady svalové a kosterní soustavy NJ Q79
Vrozená ichtyóza Q80
Epidermolysis bullosa Q81
Jiné vrozené vady kůže Q82
Vrozené vady prsu Q83
Jiné vrozené vady kožního krytu Q84
Fakomatózy NJ Q85
Vrozené malformační syndromy způsobené známými zevními příčinami NJ Q86
Jiné určené vrozené malformační syndromy postihující více systémů Q87
Jiné vrozené vady NJ Q89
Downův syndrom Q90
Syndromy Edwardsův a Patauův Q91
Jiné trisomie a částečné trisomie autozomů NJ Q92
Monosomie a delece autozomů NJ Q93
Balancované přestavby a strukturální zvláštnosti [markery] NJ Q95
Turnerův syndrom Q96
Jiné abnormality pohlavních chromozomů, ženský fenotyp, NJ Q97
Jiné abnormality pohlavních chromozomů, mužský fenotyp, NJ Q98
Jiné abnormality chromozomů NJ Q99
Abnormality srdeční činnosti (tepu) R00
Srdeční šelesty a jiné srdeční zvuky R01
Gangréna NJ R02
Zjištění abnormálního krevního tlaku bez diagnózy R03
Krvácení z dýchacích cest R04
Kašel R05
Nepravidelnosti dýchání R06
Bolest v hrdle a na hrudi R07
Jiné příznaky a znaky týkající se oběhové a dýchací soustavy R09
Břišní a pánevní bolest R10
Nauzea a zvracení R11
Pálení žáhy R12
Dysfagie R13
Flatulence a příbuzné stavy R14
Inkontinence stolice R15
Hepatomegalie a splenomegalie NJ R16
Hyperbilirubinemie, se žloutenkou nebo bez žloutenky, nezařazená jinde R17
Ascites R18
Jiné příznaky a znaky týkající se trávicí soustavy a břicha R19
Poruchy kožního čití R20
Vyrážka a jiné nespecifické kožní erupce R21
Lokalizované zduření,útvar n. bulka kůže a podkožního vaziva R22
Jiné kožní změny R23
Abnormální bezděčné pohyby R25
Abnormality chůze a pohyblivosti R26
Jiný nedostatek koordinace R27
Jiné příznaky a znaky týkající se nervové a svalové a kosterní soustavy R29
Bolest spojená s močením R30
Neurčená hematurie R31
Neurčená inkontinence moči R32
Retence (zadržení) moči R33
Anurie a oligurie R34
Polyurie R35
Výtok z močové trubice R36
Jiné příznaky a znaky týkající se močové soustavy R39
Spavost (somnolence), ztrnulost (stupor) a bezvědomí (kóma) R40
Jiné příznaky a znaky týkající se funkcí vnímání a vědomí R41
Závrať (vertigo) R42
Poruchy čichu a chuti R43
Jiné příznaky a znaky týkající se celkového čití a vnímání R44
Příznaky a znaky týkající se emočního stavu R45
Příznaky a znaky týkající se vzezření a chování R46
Poruchy řeči NJ R47
Dyslexie a jiné znakové poruchy NJ R48
Poruchy hlasu R49
Horečka jiného a neznámého původu R50
Bolest hlavy NS R51
Bolest nezařazená jinde R52
Nevolnost a únava R53
Stáří (senilita) R54
Mdloba (synkopa) a zhroucení (kolaps) R55
Křeče NJ R56
Šok NJ R57
Krvácení NJ R58
Zvětšené mízní uzliny R59
Edém (otok) NJ R60
Nadměrné pocení (hyperhidróza) R61
Nedostatek předpokládaného normálního fyziologického vývoje R62
Příznaky a znaky týkající se příjmu potravy a tekutin R63
Kachexie R64
Syndrom systémové zánětlivé odpovědi R65
Jiné celkové příznaky a znaky R68
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti R69
Zvýšená rychlost sedimentace č. krvinek a abnormality viskozity plazmy R70
Abnormality červených krvinek R71
Abnormality bílých krvinek NJ R72
Zvýšená hladina krevní glukózy R73
Abnormální hladiny enzymů v séru R74
Laboratorní průkaz viru lidské imunodeficience [HIV] R75
Jiné abnormální imunologické nálezy v séru R76
Jiné abnormality plazmatických bílkovin R77
Nálezy léčiv (drog) a jiných látek běžně v krvi nepřítomných R78
Jiné abnormální nálezy chemismu krve R79
Izolovaná proteinurie R80
Glykosurie R81
Jiné abnormální nálezy v moči R82
Abnormální nálezy v mozkomíšním moku R83
Abnormální nálezy ve vzorcích z dýchacích orgánů a hrudníku R84
Abnormální nálezy ve vzorcích trávicích orgánů a dutiny břišní R85
Abnormální nálezy ve vzorcích z mužských pohlavních orgánů R86
Abnormální nálezy ve vzorcích z ženských pohlavních orgánů R87
Abnormální nálezy ve vzorcích z jiných orgánů, soustav a tkání R89
Abnormální nálezy při diagn. zobr. met. CNS R90
Abnormální nálezy při diagn. zobr. met. plic R91
Abnormální nálezy při diagn. zobr. met. prsu R92
Abnormální nálezy při diagn. zobr. met. jiných tělních struktur R93
Abnormální výsledky funkčního vyšetření R94
Syndrom náhlé smrti dítěte (kojence) [SIDS] R95
Jiná náhlá smrt z neznámé příčiny R96
Smrt bez svědků R98
Jiné nepřesně určené a neurčené příčiny smrti R99
Povrchní poranění hlavy S00
Otevřená rána hlavy S01
Zlomenina kostí lebky a obličeje S02
Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hlavy S03
Poranění mozkových nervů S04
Poranění oka a očnice S05
Nitrolební poranění S06
Drtivé poranění (rozdrcení) hlavy S07
Úrazová amputace části hlavy S08
Jiná a neurčená poranění hlavy S09
Povrchní poranění krku S10
Otevřená rána krku S11
Zlomenina krku S12
Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni krku S13
Poranění nervů a míchy v úrovni krku S14
Poranění krevních cév v úrovni krku S15
Poranění svalu a šlachy v úrovni krku S16
Drtivé poranění (rozdrcení) krku S17
Úrazová amputace v úrovni krku S18
Jiná a neurčená poranění krku S19
Povrchní poranění hrudníku S20
Otevřená rána hrudníku S21
Zlomenina žebra (žeber), hrudní kosti a hrudní páteře S22
Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hrudníku S23
Poranění nervů a míchy v úrovni hrudníku S24
Poranění krevních cév hrudníku S25
Poranění srdce S26
Poranění jiných a neurčených nitrohrudních orgánů S27
Rozdrcení hrudníku a úrazová amputace části hrudníku S28
Jiná a neurčená poranění hrudníku S29
Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve S30
Otevřená rána břicha, dolní části zad a pánve S31
Zlomenina bederní páteře a pánve S32
Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů bederní páteře a pánve S33
Poranění nervů a míchy v úrovni břicha, dolní části zad a pánve S34
Poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve S35
Poranění nitrobřišních orgánů S36
Poranění močových a pánevních orgánů S37
Rozdrcení a úrazová amputace části břicha, dolní části zad a pánve S38
Jiná a neurčená poranění břicha, dolní části zad a pánve S39
Povrchní poranění ramene a paže (nadloktí) S40
Otevřená rána ramene a paže (nadloktí) S41
Zlomenina ramene a paže (nadloktí) S42
Vymknutí, podvrtnutí, natažení kloubů a vazů ramenního pletence S43
Poranění nervů v úrovni ramene a paže (nadloktí) S44
Poranění krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí) S45
Poranění svalu a šlachy v úrovni ramene a paže (nadloktí) S46
Drtivé poranění (rozdrcení) ramene a paže (nadloktí) S47
Úrazová amputace ramene a paže (nadloktí) S48
Jiná a neurčená poranění ramene a paže (nadloktí) S49
Povrchní poranění lokte a předloktí S50
Otevřená rána předloktí S51
Zlomenina lokte a předloktí S52
Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů lokte S53
Poranění nervů v úrovni předloktí S54
Poranění krevních cév v úrovni předloktí S55
Poranění svalu a šlachy v úrovni předloktí S56
Drtivé poranění (rozdrcení) předloktí S57
Úrazová amputace předloktí S58
Jiná a neurčená poranění předloktí S59
Povrchní poranění zápěstí a ruky S60
Otevřená rána zápěstí a ruky S61
Zlomenina v úrovni zápěstí a ruky S62
Vymknutí, podvrtnutí, natažení kloubů a vazů v úrovni zápěstí a ruky S63
Poranění nervů v úrovni zápěstí a ruky S64
Poranění krevních cév v úrovni zápěstí a ruky S65
Poranění svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky S66
Drtivé poranění (rozdrcení) zápěstí a ruky S67
Úrazová amputace v úrovni zápěstí a ruky S68
Jiná a neurčená poranění zápěstí a ruky S69
Povrchní poranění kyčle a stehna S70
Otevřená rána kyčle a stehna S71
Zlomenina kosti stehenní [fractura femoris] S72
Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubu a vazů kyčle S73
Poranění nervů v úrovni kyčle a stehna S74
Poranění krevních cév v úrovni kyčle a stehna S75
Poranění svalu a šlachy v úrovni kyčle a stehna S76
Drtivé poranění (rozdrcení) kyčle a stehna S77
Úrazová amputace kyčle a stehna S78
Jiná a neurčená poranění kyčle a stehna S79
Povrchní poranění bérce S80
Otevřená rána bérce S81
Zlomenina bérce včetně kotníku S82
Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů kolena S83
Poranění nervů v úrovni bérce S84
Poranění krevních cév v úrovni bérce S85
Poranění svalu a šlachy v úrovni bérce S86
Drtivé poranění (rozdrcení) bérce S87
Úrazová amputace bérce S88
Jiná a neurčená poranění bérce S89
Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním S90
Otevřená rána kotníku a nohy pod ním S91
Zlomenina nohy pod kotníkem (kromě kotníku) S92
Vymk., podvrt. a natažení kloubů a vazů v úrov. kotníku a nohy pod ním S93
Poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním S94
Poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním S95
Poranění svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním S96
Drtivé poranění (rozdrcení) kotníku a nohy pod ním S97
Úrazová amputace kotníku a nohy pod ním S98
Jiná a neurčená poranění kotníku a nohy pod ním S99
Povrchní poranění postihující více částí těla T00
Otevřené rány postihující více částí těla T01
Zlomeniny postihující více částí těla T02
Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující více částí těla T03
Drtivá poranění (rozdrcení) postihující více částí těla T04
Úrazové amputace postihující více částí těla T05
Jiná poranění postihující více částí těla NJ T06
Neurčená mnohočetná poranění T07
Zlomenina páteře, úroveň neurčena T08
Jiná poranění páteře a trupu, úroveň neurčena T09
Zlomenina horní končetiny, úroveň neurčena T10
Jiná poranění horní končetiny, úroveň neurčena T11
Zlomenina dolní končetiny, úroveň neurčena T12
Jiná poranění dolní končetiny, úroveň neurčena T13
Poranění neurčené části těla T14
Cizí těleso v zevním oku T15
Cizí těleso v uchu T16
Cizí těleso v dýchacím ústrojí T17
Cizí těleso v trávicím ústrojí T18
Cizí těleso v močovém a pohlavním ústrojí T19
Popálenina a poleptání hlavy a krku T20
Popálenina a poleptání trupu T21
Popálenina a poleptání ramene a horní končetiny kromě zápěstí a ruky T22
Popálenina a poleptání zápěstí a ruky T23
Popálenina a poleptání kyčelní krajiny a dolní končetiny kromě kotníku a nohy pod ním T24
Popálenina a poleptání kotníku a nohy pod ním T25
Popálenina a poleptání omezené na oko a oční adnexa T26
Popálenina a poleptání dýchacího ústrojí T27
Popálenina a poleptání jiných vnitřních orgánů T28
Popáleniny a poleptání více částí těla T29
Popálenina a poleptání, část těla neurčena T30
Popáleniny tříděné podle rozsahu postiženého povrchu těla T31
Poleptáni tříděné podle rozsahu postiženého povrchu těla T32
Povrchní omrzlina T33
Omrzlina s nekrózou tkáně T34
Omrzlina postihující více částí těla a neurčená omrzlina T35
Otrava systémovými antibiotiky (působícími na celý organismus) T36
Otrava jinými systémovými protiinfekčními a protiparazitárními prostředky (působícími na celý organismus) T37
Otrava hormony a jejich syntetickými náhradami a antagonisty NJ T38
Otrava neopioidními analgetiky, antipyretiky a antirevmatiky T39
Otrava narkotiky a psychodysleptiky (halucinogeny) T40
Otrava anestetiky a terapeutickými plyny T41
Otrava antiepileptiky, sedativy–hypnotiky a antiparkinsoniky T42
Otrava psychotropními léčivy NJ T43
Otrava léčivy působícími primárně na autonomní nervovou soustavu T44
Otrava prostředky působícími přímo na celý organismus a prostřed. hematologickými NJ T45
Otrava prostředky působícími primárně na kardiovaskulární soustavu T46
Otrava prostředky působícími primárně na gastrointestinální soustavu T47
Otrava prostředky působícími primárně na hladké a kosterní svalstvo a dýchací soust. T48
Otrava lok. prostř. půs. prim. na kůž. a sliz. a léč. oč., uš., nos., krč. a zub. T49
Otrava diuretiky a jinými a neurčenými léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami T50
Toxický účinek alkoholu T51
Toxický účinek organických rozpouštědel T52
Toxický účinek halogenovaných alifatických a aromatických uhlovodíků T53
Toxický účinek leptavých (žíravých) látek T54
Toxický účinek mýdel a čisticích prostředků – detergencií T55
Toxický účinek kovů T56
Toxický účinek jiných anorganických látek T57
Toxický účinek oxidu uhelnatého T58
Toxický účinek jiných plynů, dýmů a par T59
Toxický účinek pesticidů T60
Toxický účinek škodlivých látek požitých v mořské potravě T61
Toxický účinek jiných škodlivých látek požitých v potravě T62
Toxický účinek styku s jedovatými živočichy T63
Toxický účinek aflatox. a jiných mykotox. kontaminací potravy T64
Toxický účinek jiných a neurčených látek T65
Neurčené účinky záření (radiace) T66
Účinky horka a světla T67
Hypotermie T68
Jiné účinky snížené teploty T69
Účinky tlaku vzduchu a vody T70
(Za)dušení T71
Účinky jiné deprivace – újmy T73
Syndromy týrání T74
Účinky jiných vnějších příčin T75
Neurčené účinky vnějších příčin T76
Nepříznivé účinky NJ T78
Některé časné komplikace úrazů NJ T79
Komplikace po infuzi, transfuzi a injekci T80
Komplikace výkonů NJ T81
Komplikace srdečních a cévních protetických pomůcek, implantátů a štěpů T82
Komplikace urogenitálních protetických pomůcek, implantátů a štěpů T83
Komplikace vnitřních ortopedických protetických pomůcek, implantátů a štěpů T84
Komplikace jiných vnitřních protetických pomůcek, implantátů a štěpů T85
Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantovaných orgánů a tkání T86
Komplikace příznačné pro znovupřipojení a amputaci T87
Jiné komplikace zdravotní péče NJ T88
Následky poranění hlavy T90
Následky poranění krku a trupu T91
Následky poranění horní končetiny T92
Následky poranění dolní končetiny T93
Násl. poranění postih. mnohoč. a neurč. čá. těla T94
Následky popálenin, poleptání a omrzlin T95
Následky otravy léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami T96
Následky toxických účinků látek ze zdrojů převážně mimo lékařství T97
Následky jiných a neurčených účinků vnějších příčin T98
Syndrom akutního respiračního selhání U04
Nouzové použití kódu U06 U06
COVID–19 U07
Onemocnění COVID–19 v osobní anamnéze U08
Stav následující po onemocnění COVID–19 U09
Multisystémový zánětlivý syndrom související s onemocněním COVID–19 U10
Rezistence na betalaktamová antibiotika U82
Rezistence na jiná antibiotika U83
Rezistence na jiné antimikrobiální léky U84
Rezistence na protinádorové léky U85
Chodec zraněný při srážce s jízdním kolem V01
Chodec zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem V02
Chodec zraněný při srážce s automo-bilem osobním, dodávk. n. lehkým nákl. V03
Chodec zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem V04
Chodec zraněný při srážce s železničním vlakem nebo s železničním vozidlem V05
Chodec zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem V06
Chodec zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách V09
Cyklista zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem V10
Cyklista zraněný při srážce s jiným jízdním kolem V11
Cyklista zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem V12
Cyklista zraněný při srážce s automo-bilem osobním, dodáv. n. lehkým nákl. V13
Cyklista zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem V14
Cyklista zraněný při srážce s železničním vlakem nebo železničním vozidlem V15
Cyklista zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem V16
Cyklista zraněný při srážce s pevnou překážkou V17
Cyklista zraněný při dopravní nehodě bez srážky V18
Cyklista zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách V19
Jezdec na motocyklu zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem V20
Jezdec na motocyklu zraněný při srážce s jízdním kolem V21
Jezdec na motocyklu zraněný při sráž. s dvou nebo tříkolovým motor. vozidlem V22
Jezdec na motocyklu zra. při sráž. s auto-mobilem osob., dodávk. n. lehkým nákl. V23
Jezdec na motocyklu zraněný při srážce s těžkým nákl. vozidlem nebo autobusem V24
Jezdec na motocyklu zra. při sráž. s auto-mobilem osob., dodávk. n. lehkým nákl. V25
Jezdec na motocyklu zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem V26
Jezdec na motocyklu zraněný při srážce s pevnou překážkou V27
Jezdec na motocyklu zraněný při dopravní nehodě bez srážky V28
Jezdec na motocyklu zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách V29
Čl. osád. 3kol. mot. voz. zraněný při sráž. s chodcem n. zvířetem V30
Čl. osád. 3kol. mot. voz. zraněný při sráž. s jízdním kolem V31
Čl. osád. 3kol. mot. voz. zraněný při sráž. s jin. 2, 3kol. mot. voz. V32
Člen osádky tříkolového motor. vozidla zraněný při srážce s aut. os., dodávk. n. leh. nákl. V33
Člen osádky tříkolového motor. vozidla zraněný při srážce s těžk. nákl. voz. n. autobusem V34
Čl. osád. 3kol. mot. voz. zraněný při sráž. s žel. vlak. n. žel. vozidlem V35
Čl. osád. 3kol. mot. voz. zraněný při sráž. s jiným nemot. vozidlem V36
Člen osád. 3kol. mot. vozidla zraněný při srážce s pevnou překážkou V37
Čl. osád. 3kol. mot. voz. zraněný při dopr. neh. bez srážky V38
Čl. osád. 3kol. mot. voz. zraněný při jiných a neurč. dopr. neh. V39
Člen osádky osob. automobilu zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem V40
Člen osád.osob. automobilu zraněný při srážce s jízdním kolem V41
Čl. osád. osob. automobilu zra. při sráž. s dvou n. tříkolovým motor. vozidlem V42
Čl. osád. osob. automobilu zra. při sráž. s automobil.osob., dodáv. n. leh. nákl. V43
Člen osádky osob. automobilu zr. při sráž. s těžk. nákl. vozidlem n. autobusem V44
Člen osádky osob. automobilu zra. při sráž. s železnič. vlakem n. železnič. voz. V45
Člen osád. os. automobilu zraněný při sráž. s jiným nemotorovým vozidlem V46
Člen osádky osobního automobilu zraněný při srážce s pevnou překážkou V47
Člen osádky osobního automobilu zraněný při dopravní nehodě bez srážky V48
Člen osád. osobního automobilu zraněný při jiných a neurč. doprav. nehodách V49
Člen osádky dodáv. n. lehk. nákl. auta zra. při srážce s chodcem n. zvířetem V50
Čl. osád. dodáv. n. leh. nákl. aut. zraněný při sráž. s jízd. kolem V51
Čl. osád. dodáv. n. leh. nákl. aut. zraněný při sráž. s 2, 3kol. mot. voz V52
Čl. osád. dodávk. n. lehk. nákl. auta zra. při sráž. s aut. os., dodávk. či leh. nákl. V53
Člen osádky dodáv. n. lehk. nákl. auta zra. při sráž. s těžk. nákl. voz. n. busem V54
Člen osádky dodáv. n. lehkého nákl. aut. zraněný při srážce s žel. vlak. n. žel. voz. V55
Čl. osád. dodáv. n. leh. nákl. aut. zra. při sráž. s jiným nemot. voz. V56
Člen osádky dodáv. n. lehkého nákl. auta zraněný  při sráž. s pevn. překážkou V57
Člen osádky dodáv. n. lehkého nákl. aut. zraněný při dopr. nehodě bez srážky V58
Čl. osád. dodáv. n. leh. nákl. aut. zraněný při j. a neurč. dopr. neh. V59
Čl. osád. těž. nákl. voz. zra. při sráž. s chod. n. zvířetem V60
Čl. osád. těž. nákl. voz. zra. při sráž. s jízd. kolem V61
Čl. osád. těž. nákl. voz. zraněný při sráž. s 2, 3kol. mot. voz. V62
Čl. osád.těžkého nákl. vozidla zraněný při srážce s aut. osob., dodáv. n. leh. nákl. V63
Čl. osádky těž. nákl. vozidla zraněný při srážce s pevnou překážkou V64
Čl. osád. těž. nákl. voz. zra. při sráž. s žel. vlak. n. žel. voz. V65
Čl. osád. těž. nákl. voz. zra. při sráž. s jiným nemot. voz. V66
Člen osádky těž. nákl. voz. zraněný při srážce s pevnou překážkou V67
Člen osádky těžkého nákl. vozidla zraněný při dopravní nehodě bez srážky V68
Čl. osád. těž. nákl. voz. zra. při jiných a neurč. dopr. neh. V69
Čl. osád. autobusu zra. při sráž. s chod. n. zvířetem V70
Člen osádky autobusu zraněný pří srážce s jízdním kolem V71
Čl. osád. autobusu zraněný při sráž. s 2, 3kol. mot. vozidlem V72
Čl. osád. autobusu zraněný při sráž. s aut. os., dodáv. nebo leh. nákl. V73
Čl. osád. autobusu zraněný při sráž. s těž. nákl. voz. nebo autob. V74
Čl. osád. autobusu zra. při sráž. s želez. vlak. n. žel. voz. V75
Čl. osád. autobusu zraněný při sráž. s jiným nemot. voz. V76
Člen osádky autobusu zraněný při srážce s pevnou překážkou V77
Člen osádky autobusu zraněný při dopravní nehodě bez srážky V78
Čl. osád. autobusu zra. při jin. a neurč. dopr. nehodách V79
Jezdec na zvířeti n. čl. osád. vozidla taženého zvířetem zraněný při dopr. neh. V80
Člen osádky železničního vlaku n. želez-ničního vozidla zraněný při dopr. neh. V81
Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při dopravní nehodě V82
Čl. osád. zvláštního vozidla urč. zejm. pro průmysl. prostory zraněný při dopr. neh. V83
Člen osádky zvláštního vozidla urč. zejm. pro zemědělství zraněný při dopr. neh. V84
Čl. osád. zvl. staveb. voz. zraněný při dopr. neh. V85
Čl. osád. teren. či j. motor. voz. urč. hl. pro mimosilnič. provoz zra. při dopr. neh. V86
Provozní (silniční) nehoda určeného typu‚ ale s neznámým způsobem dopravy oběti V87
Neprovozní (mimosilniční) nehoda urč. typu, ale s nezn. způs. dopravy oběti V88
Nehoda motorového nebo nemotorového vozidla, typ vozidla neurčen V89
Nehoda plavidla jako příčina (u)tonutí a potopení V90
Nehoda plavidla jako příčina jiného poranění V91
(U)tonutí a potopení v souvislosti s vodní dopravou, bez nehody plavidla V92
Nehoda na palubě plavidla bez nehody plavidla‚ která není příčinou (u)tonutí a potopení V93
Jiné a neurčené nehody při vodní dopravě V94
Nehoda letounu s pohonem jako příčina zranění člena osádky V95
Nehoda letounu bez pohonu jako příčina zranění člena osádky V96
Jiné určené nehody při dopravě vzduchem V97
Jiné určené dopravní nehody V98
Neurčená dopravní nehoda V99
Pád na rovině na ledu a sněhu W00
Pád na rovině následkem uklouznutí, zakopnutí nebo klopýtnutí W01
Pád na ledních bruslích, lyžích, kolečkových bruslích nebo skateboardech W02
Jiné pády na rovině ze srážky s nebo strčení jinou osobou W03
Pád při nesení nebo podpírání jinými osobami W04
Pád z invalidního vozíku W05
Pád z postele W06
Pád ze židle W07
Pád z jiného nábytku W08
Pád z vybavení hřiště W09
Pád na schodech a stupních nebo z nich W10
Pád na nebo ze žebříku W11
Pád na nebo z lešení W12
Pád z budovy nebo konstrukce nebo propadnutí jimi W13
Pád ze stromu W14
Pád ze skály W15
Potopení se nebo skok do vody jako příčina jiného poranění, než je (u)topení n. potopení W16
Jiný pád z jedné úrovně na druhou W17
Jiný pád na rovině W18
Neurčený pád W19
Udeření hozeným, vrženým nebo padajícím předmětem W20
Udeření sportovním nářadím (vybavením) nebo náraz na ně W21
Udeření jinými předměty nebo náraz na ně W22
Zachycení, rozdrcení, zmáčknutí nebo uskřípnutí do předmětů nebo mezi ně W23
Kontakt se zařízeními na zvedání a přenos NJ W24
Kontakt s ostrým sklem W25
Kontakt s jiným ostrým předmětem W26
Kontakt s ručním nástrojem bez pohonu W27
Kontakt se sekačkou trávy s pohonem W28
Kontakt s j. ruč. nástr. na pohon a stroji v domácnosti W29
Kontakt se zemědělskými stroji W30
Kontakt s jiným a neurčeným strojem W31
Výstřel z krátké jednoruční střelné zbraně, pistole, revolveru W32
Výstřel z pušky, brokovnice a větší ruční střelné zbraně W33
Výstřel z jiných a neurčených střelných zbraní W34
Výbuch a prasknutí kotle W35
Výbuch a prasknutí tlakové nádoby na plyn W36
Výbuch a prasknutí stlačené pneumatiky, potrubí nebo hadice W37
Výbuch a prasknutí jiných určených tlakových zařízení W38
Výstřel ohňostroje W39
Výbuch jiných látek W40
Vystavení proudu pod vysokým tlakem W41
Vystavení hluku W42
Vystavení vibracím W43
Cizí těleso vniklé do oka nebo okem nebo přirozeným otvorem W44
Cizí těleso nebo předmět proniklý kůží W45
Kontakt se subkutánní jehlou W46
Vystavení jiným a neurčeným neživotným mechanickým silám W49
Zasažení, úder, kopnutí, zkroucení, kousnutí nebo poškrábání jinou osobou W50
Uhození se o jinou osobu nebo náraz do jiné osoby W51
Rozdrcení, umačkání nebo ušlapání davem při lidské panice W52
Kousnutí krysou W53
Kousnutí nebo úder psem W54
Kousnutí nebo úder jinými savci W55
Kontakt s mořským živočichem W56
Kousnutí nebo štípnutí (bodnutí) nejedovatým hmyzem a jinými nejed. členovci W57
Kousnutí a úder krokodýlem nebo aligátorem W58
Kousnutí nebo rozdrcení jinými plazy W59
Kontakt s rostlinnými trny a ostny a ostrými listy W60
Vystavení jiným a neurčeným životným mechanickým silám W64
(U)tonutí a potopení při pobytu ve vaně W65
(U)tonutí a potopení po pádu do vany W66
(U)tonutí a potopení při pobytu v bazénu W67
(U)tonutí a potopení po pádu do bazénu W68
(U)tonutí a potopení při pobytu v přírodní vodě W69
(U)tonutí a potopení po pádu do přírodní vody W70
Jiné určené (u)tonutí a potopení W73
Neurčené (u)tonutí a potopení W74
Náhodné (za)dušení a (u)škrcení v posteli W75
Jiné náhodné oběšení a (u)škrcení W76
Ohrožení dýchání způsob. zavalením (zasypáním) padající zeminou a j. hmot. W77
Vdechnutí žaludečního obsahu W78
Vdechnutím nebo polknutí potravy jako příčina ucpání dýchacích cest W79
Vdechnutím nebo polknutí j. předmětů jako příčina ucpání dýchacích cest W80
Uzavření nebo zachycení v prostředí s nízkým obsahem kyslíku W81
Jiná určená ohrožení dýchání W83
Neurčené ohrožení dýchání W84
Dotyk elektrického vedení W85
Vystavení jinému určenému elektrickému proudu W86
Vystavení neurčenému elektrickému proudu W87
Vystavení ionizujícímu záření W88
Vystavení uměle vytvořenému viditelnému a UV světlu W89
Vystavení jinému neionizujícímu záření W90
Vystavení neurčenému typu záření W91
Vystavení nadměrnému horku uměle vytvořenému W92
Vystavení nadměrnému chladu uměle vytvořenému W93
Vystavení vysokému a nízkému tlaku vzduchu a jeho změnám W94
Vystavení jiným a neurčeným faktorům okolního prostředí vytvořeným uměle W99
Vystavení nekontrolovanému ohni (požáru) v budově nebo konstrukci X00
Vystavení nekontrolovanému ohni (požáru) mimo budovy a konstrukce X01
Vystavení kontrolovanému ohni v budovách a konstrukcích X02
Vystavení kontrolovanému ohni mimo budovy a konstrukce X03
Vystavení vznícení vysoce hořlavých hmot X04
Vystavení vznícení nebo tavení nočního prádla X05
Vystavení vznícení nebo tavení jiného šatstva a oděvů X06
Vystavení jinému určenému kouři, dýmu, ohni a plamenům X08
Vystavení neurčenému kouři, dýmu, ohni a plamenům X09
Kontakt s horkými nápoji, potravou, tukem a oleji na vaření X10
Kontakt s horkou vodou z vodovodu X11
Kontakt s jinými horkými tekutinami X12
Kontakt s vodní párou a jinými horkými výpary X13
Kontakt s horkým vzduchem a plyny X14
Kontakt s horkými zařízeními v domácnosti X15
Kontakt s horkými topnými zařízeními, radiátory a rourami X16
Kontakt s horkými stroji, přístroji a nástroji X17
Kontakt s jinými horkými kovy X18
Kontakt s jiným a neurčeným horkem a horkými látkami X19
Kontakt s jedovatými hady a ještěrkami X20
Kontakt s jedovatými pavouky X21
Kontakt se štíry (škorpiony) X22
Kontakt se sršni, vosami a včelami X23
Kontakt se stonožkami a jedovatými (tropickými) stonožkami X24
Kontakt s jinými jedovatými členovci X25
Kontakt s jedovatým mořským živočichem a rostlinou X26
Kontakt s jinými určenými jedovatými živočichy X27
Kontakt s jinými určenými jedovatými rostlinami X28
Kontakt s neurčeným jedovatým živočichem nebo rostlinou X29
Vystavení nadměrnému přírodnímu horku X30
Vystavení nadměrnému přírodnímu chladu X31
Vystavení slunečnímu záření X32
Oběť blesku X33
Oběť zemětřesení X34
Oběť výbuchu sopky X35
Oběť laviny, sesuvu půdy a jiných zemských pohybů X36
Oběť přírodní katastrofické bouře X37
Oběť povodně (záplavy) X38
Vystavení jiným a neurčeným přírodním silám X39
Náhodná otrava neopioidními analgetiky‚ antipyretiky a antirevmatiky X40
Náhodná otrava antiepilept., sedativy-hypnot., antiparkins. a psychotr. léky, NJ X41
Náhodná otrava narkotiky a psychodysleptiky (halucinogeny) NJ X42
Náhodná otrava j. léčivy působ. na autonomní nervovou soustavu X43
Náhodná otrava j. a neurč. léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami X44
Náhodná otrava alkoholem a expozice jeho působení X45
Náhodná otrava organ. rozpouštědly, halogenovam. uhlovodíky a jejich parami X46
Náhodná otrava oxidem uhelnatým a jinými plyny a parami X47
Náhodná otrava pesticidy a expozice jejich působení X48
Náhodná otrava jinými a neurčenými chemikáliemi a škodlivými látkami X49
Přetížení a namáhavé nebo opakované pohyby X50
Cestování a pohyb X51
Prodloužený pobyt v beztížném prostředí X52
Nedostatek potravy X53
Nedostatek vody X54
Neurčené strádání X57
Vystavení jiným určeným faktorům X58
Vystavení neurčeným faktorům X59
Úmyslné sebeotrávení neopioidními analgetiky‚ antipyretiky a antirevmatiky X60
Úmyslné sebeotr. antiepilep., sedativy-hypnot., antiparkins. a psychotr. léky NJ X61
Úmyslné sebeotrávení narkotiky a psycho-dysleptiky (halucinogeny) NJ X62
Úmyslné sebeotrávení jinými léčivy působícími na autonomní nervovou soustavu X63
Úmyslné sebeotrávení j. a neurč. léky, léčivy, návykovými a biologickými látk. X64
Úmyslné sebeotrávení alkoholem a expozice jeho působení X65
Úmyslné sebeotrávení organ. rozpust., halog. uhlovodíky a jejich parami X66
Úmyslné sebeotrávení oxidem uhelnatým a jinými plyny a parami X67
Úmyslné sebeotrávení pesticidy a expozice jejich působení X68
Úmyslné sebeotrávení jinými a neurče-nými chemikáliemi a škodlivými látkami X69
Úmyslné sebepoškození oběšením, (u)škrcením a (za)dušením X70
Úmyslné sebepoškození (u)topením a potopením X71
Úmyslné sebepoškození výstřelem z pistole, revolveru X72
Úmyslné sebepoškození výstřel. z pušky, brokovnice a větší ruční střelné zbraně X73
Úmyslné sebepoškození výstřelem z jiné a neurčené střelné zbraně X74
Úmyslné sebepoškození výbušnou látkou X75
Úmyslné sebepoškození kouřem, dýmem a ohněm X76
Úmyslné sebepoškození vodní parou, horkými výpary a horkými předměty X77
Úmyslné sebepoškození ostrým předmětem X78
Úmyslné sebepoškození tupým předmětem X79
Úmyslné sebepoškození skokem z výše X80
Úmyslné sebepoškození skokem nebo lehnutím si před pohybující se předmět X81
Úmyslné sebepoškození havárií motorového vozidla X82
Úmyslné sebepoškození jinými určenými prostředky X83
Úmyslné sebepoškození neurčenými prostředky X84
Napadení léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami X85
Napadení žíravou látkou X86
Napadení pesticidy X87
Napadení oxidem uhelnatým a jinými plyny a parami X88
Napadení jinými určenými chemikáliemi a škodlivými látkami X89
Napadení neurčenou chemickou nebo škodlivou látkou X90
Napadení oběšením, (u)škrcením a (za)dušením X91
Napadení (u)topením a potopením X92
Napadení výstřelem z pistole, revolveru X93
Napadení výstřelem z pušky‚ brokovnice a větší ruční střelné zbraně X94
Napadení výstřelem z jiné a neurčené střelné zbraně X95
Napadení výbušnou látkou X96
Napadení kouřem, dýmem a ohněm X97
Napadení vodní parou, horkými výpary a horkými předměty X98
Napadení ostrým předmětem X99
Napadení tupým předmětem Y00
Napadení shozením z výše Y01
Napadení strčením nebo umístěním oběti před pohybující se předmět Y02
Napadení zasažením motorovým vozidlem Y03
Napadení tělesnou silou Y04
Sexuální napadení s použitím tělesné síly Y05
Zanedbání a opuštění Y06
Jiné špatné zacházení Y07
Napadení jinými určenými způsoby Y08
Napadení neurčenými způsoby Y09
Otrava neopioidními analgetiky, antipyretiky, antirevmatiky, NÚ Y10
Otrava antiepileptiky, sedat.-hypnotiky, antiparkins. a psychotrop. léky, NJ, NÚ Y11
Otrava narkotiky a psychodysleptiky (halucinogeny), NJ, NÚ Y12
Otrava jinými léčivy působícími na autonomní nerv. soustavu, NÚ Y13
Otrava jinými a neurč. léky, léčivy, návyko-vými a biolog. lát., NÚ Y14
Otrava alkoholem a expozice jeho působení,NÚ Y15
Otrava organic. rozpouštědly a haloge-novan. uhlovodíky a jejich parami, NÚ Y16
Otrava oxidem uhelnatým a jinými plyny a parami a expozice jejich působení, NÚ Y17
Otrava pesticidy a expozice jejich působení, NÚ Y18
Otrava j. a neurč. chemikáliemi a škodliv. lát., NÚ Y19
Oběšení, (u)škrcení a (za)dušení, NÚ Y20
(U)topení a potopení, NÚ Y21
Výstřel z pistole, revolveru, NÚ Y22
Výstřel z pušky, brokovnice a větší ruční střelné zbraně, NÚ Y23
Výstřel z jiné a neurčené střelné zbraně, NÚ Y24
Kontakt s výbušnou látkou, nezjištěného úmyslu Y25
Vystavení kouři, dýmu a ohni, NÚ Y26
Kontakt s vodní párou‚ horkými výpary a horkými předměty‚ NÚ Y27
Kontakt s ostrým předmětem, NÚ Y28
Kontakt s tupým předmětem, NÚ Y29
Pád, skok nebo strčení z výšky, NÚ Y30
Pád, položení nebo vběhnutí před nebo do pohybující(ho) se předmět(u), NÚ Y31
Nehoda motorového vozidla, nezjištěného úmyslu Y32
Jiné určené případy (události), NÚ Y33
Neurčený případ (událost), NÚ Y34
Zákonný zákrok Y35
Válečné operace Y36
Nežádoucí účinky léčby – systémová antibiotika Y40
Nežádoucí účinky léčby – j. systémové protiinfek. a protiparazit. prost. Y41
Nežádoucí účinky léčby – hormony a jejich syntet. náhr. a antagonisté NJ Y42
Nežádoucí účinky léčby – prostředky působící přímo na celý organismus Y43
Nežádoucí účinky léčby – prostředky působící primárně na krevní složky Y44
Nežádoucí účinky léčby – analgetika, antipyretika a protizánětlivá léčiva Y45
Nežádoucí účinky léčby – antiepileptika a antiparkinsonická léčiva Y46
Nežádoucí účinky léčby – sedativa, hypnotika a antianxiózní léčiva Y47
Nežádoucí účinky léčby – anestetika a terapeutické plyny Y48
Nežádoucí účinky léčby – psychotropní léčiva NJ Y49
Nežádoucí účinky léčby – stimulancia centrální nervové soustavy NJ Y50
Nežád. účinky léčby – léčiva působící primárně na autonomní nervovou s. Y51
Nežádoucí účinky léčby – prostředky působ. primárně na kardiovask. soust. Y52
Nežád. účinky léčby – prostř. půs. primár. na gastrointestinální soustavu Y53
Než. úč. léč. – prostř. půs. prim. na vodní rovnov., přeměnu miner. a met. kys. moč. Y54
Nežád. účinky léčby – prostř. půs. prim. na hlad. a kost. svalstvo a dých. soust. Y55
Nežád. úč. léč. – lok. prostř. půs. prim. na kůži a slizn. a léč. oční, ORL a zub. Y56
Nežádoucí účinky léčby – jiné a neurčené léky, léčiva a návykové látky Y57
Nežádoucí účinky – očkovací látky proti bakteriím Y58
Nežádoucí účinky – jiné a neurčené očkovací a biologické látky Y59
Neúmyslné říznutí, píchnutí, perforace nebo krvácení při zdravotní péči Y60
Cizí těleso náhodně ponechané v těle při zdravotní péči Y61
Selhání sterilizačních opatření při zdravotní péči Y62
Chyba v dávkování při zdravotní péči Y63
Kontaminované léčebné a biologické látky Y64
Jiné nehody při zdravotní péči Y65
Neposkytnutí lékařské péče (operační a léčebné) Y66
Neurčená nehoda při zdravotní péči Y69
Nežádoucí příhody související s anesteziologickými přístroji (pomůckami) Y70
Nežádoucí příhody související s kardiovaskulárními přístroji Y71
Nežádoucí příhody související s ORL přístroji (pomůckami) Y72
Nežádoucí příhody související s gastroenterologickými a urologickými přístroji (pomůckami) Y73
Nežádoucí příhody související s přístroji (pomůckami) pro celkové nemocniční a osobní použití Y74
Nežádoucí příhody související s neurologickými přístroji(pomůckami) Y75
Nežádoucí příhody související s porodnickými a gynekologickými přístroji (pomůckami) Y76
Nežádoucí příhody související s očními přístroji (pomůckami) Y77
Nežádoucí příhody související s radiologickými přístroji (pomůckami) Y78
Nežádoucí příhody související s ortopedickými přístroji (pomůckami) Y79
Nežádoucí příhody související s přístroji (pomůc.) fyzikální medicíny Y80
Nežádoucí příhody související s přístroji (pomůckami) obecné a plastické chirurgie Y81
Nežádoucí příhody související s jinými a neurčenými lékařskými přístroji Y82
Operace a j. operační výkony jako příč. abnorm. reakce nebo pozd. kompl. Y83
Jiné vyšetřovací a léčebné výkony jako příč. abnorm. reakce pac. n. pozd. kompl. Y84
Následky dopravních nehod Y85
Následky jiných nehod Y86
Následky úmyslného sebepoškození‚ napadení (útoku) a případů (událostí) NS Y87
Následky při zdravotní péči jako vnější příčině Y88
Následky jiných vnějších příčin Y89
Průkaz ovlivnění alkoholem podle obsahu alkoholu v krvi Y90
Průkaz ovlivnění alkoholem podle stupně intoxikace Y91
Nemocniční (nozokomiální) stav Y95
Stav související se zaměstnáním Y96
Stav související se znečištěným okolním prostředím Y97
Stav související se životním stylem Y98
Celková prohlídka a vyšetření osob bez obtíží nebo uvedené diagnózy Z00
Jiné speciální prohlídky a vyšetření osob bez obtíží nebo uvedené dg Z01
Vyšetření a návštěva pro administrativní účely Z02
Lék. pozor. a hodn. pro podezř. na nem. a patol. stavy, kt. byly vyloučeny Z03
Vyšetření a pozorování z jiných důvodů Z04
Následné vyšetření po Iéčbě zhoubného novotvaru Z08
Následné vyšetření po léčbě pro stavy jiné než ZN Z09
Rutinní celková zdravotní prohlídka stanovené skupiny obyvatelstva Z10
Screeningové vyšetření specializované na infekční a parazit. nemoci Z11
Screeningové vyšetření specializované na novotvary Z12
Screeningové vyšetření specializované na jiné nemoci a poruchy Z13
Kontakt s přenosnými nemocemi a expozice Z20
Asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficience [HIV] Z21
Přenašeč (nosič) infekční nemoci Z22
Potřeba imunizace proti jednotlivým bakteriálním nemocem Z23
Potřeba imunizace proti některým jednotlivým virovým nemocem Z24
Potřeba imunizace proti jiným jednotlivým virovým nemocem Z25
Potřeba imunizace proti jiným jednotlivým infekčním nemocem Z26
Potřeba imunizace proti kombinacím infekčních nemocí Z27
Imunizace neprovedená Z28
Potřeba jiných profylaktických opatření Z29
Řízení antikoncepce Z30
Řízení plodnosti Z31
Vyšetření a test na těhotenství Z32
Náhodný stav těhotenství Z33
Dohled nad normálním těhotenstvím Z34
Dohled nad vysoce rizikovým (ohroženým) těhotenstvím Z35
Předporodní screening Z36
Výsledek porodu Z37
Živě narozené děti podle místa narození Z38
Péče a vyšetření po porodu Z39
Profylaktický operační výkon Z40
Výkony za jiným účelem než je odstraňování poruch zdravotního stavu Z41
Následná péče týkající se plastické chirurgie Z42
Ošetřování umělých vyústění Z43
Zkouška a přizpůsobení zevní protetické pomůcky Z44
Přizpůsobení a seřízení implantované pomůcky Z45
Zkouška a přizpůsobení jiných pomůcek Z46
Jiná ortopedická následná péče Z47
Jiná chirurgická následná péče Z48
Péče týkající se dialýzy Z49
Péče s použitím rehabilitačních výkonů Z50
Jiná lékařská péče Z51
Dárci orgánů a tkání Z52
Osoby, kt. se setkaly se zdrav. služ. za účel. urč. výk. (procedur), které nebyl prov. Z53
Rekonvalescence Z54
Problémy spojené se vzděláním a gramotností Z55
Problémy spojené se zaměstnáním a nezaměstnaností Z56
Expozice rizikovým faktorům v zaměstnání Z57
Problémy spojené s přírodním prostředím Z58
Problémy spojené s bydlením a ekonomickými okolnostmi Z59
Problémy spojené se společenským (sociálním) prostředím Z60
Problémy spojené s negativními životními událostmi v dětství Z61
Jiné problémy spojené s výchovou Z62
J. problémy spojené s primární podpůr. skupinou, vč. rodinných okolností Z63
Problémy spojené s některými psychosociálními okolnostmi Z64
Problémy spojené s jinými psychosociálními okolnostmi Z65
Porada spojená se sexuálním postojem, chováním a orientací Z70
Osoby, kt. se setkaly se zdravot. službami pro j. poradu nebo lék. radu NJ Z71
Problémy spojené se životním stylem Z72
Problémy spojené s obtížemi při vedení života Z73
Problémy spojené se závislostí na pečovateli Z74
Problémy spojené se zdrav. zařízeními a jinou zdrav. péčí Z75
Osoby, které se setkaly se zdravot. službami za jiných okolností Z76
Zhoubný novotvar v rodinné anamnéze Z80
Duševní poruchy a poruchy chování v rodinné anamnéze Z81
Některé vady a chronic. nemoci vedoucí k invaliditě v rodinné anamnéze Z82
Jiná určená onemocnění v rodinné anamnéze Z83
Jiné stavy v rodinné anamnéze Z84
Zhoubný novotvar v osobní anamnéze Z85
Některé jiné nemoci v osobní anamnéze Z86
Jiné nemoci a stavy v osobní anamnéze Z87
Alergie na léky, léčiva, návykové a biologické látky v osobní anamnéze Z88
Získané chybění končetiny Z89
Získané chybění orgánů NJ Z90
Rizikové faktory v osobní anamnéze NJ Z91
Lékařská Iéčba v osobní anamnéze Z92
Pacient s umělým vyústěním Z93
Pacient s transplantovaným orgánem a tkání Z94
Pacient se srdečním a cévním implantátem a štěpem Z95
Pacient s jinými funkčními implantáty Z96
Pacient s jinými pomůckami Z97
Jiné pooperační stavy Z98
Závislost na pomocných přístrojích a pomůckách NJ Z99
Klasifikace nemocí
Přihlášení

Katalog zdravotnických zařízení pro celou ČR

Provozovatel webu: Biomag Medical s.r.o., IČ: 06480853. Email: [email protected]