Vyhledávání

Přerušení nervu po úrazu – poranění periferního nervu

Měli jste úraz a necítíte oblast poranění nebo nejste schopni provést určitý pohyb? Mohlo dojít k přerušení nervu. Nejlepším řešením je zajít k lékaři. Chirurgickým ošetřením výrazně zvyšujete pravděpodobnost plné regenerace nervových vláken a návratu funkce nervu do původního stavu.

Přerušení nervu po úrazu – poranění periferního nervu

Popis přerušení nervu po úrazu a příčiny vzniku

Jde o stav, kdy dojde k ostrému přetětí nervu nebo jeho pohmoždění či poškození útlakem. Nejčastější příčinou je řezné poranění ostrým předmětem, kdy může nastat částečné nebo úplné přerušení nervu. K další poškození nervu může dojít v důsledku pohmoždění nebo útlakem kostí či sraženinou při úrazu. Výsledkem poranění je výpadek hybnosti nervem zásobených svalů a ztráta či změna citlivosti v určitém úseku pokožky. Například může jít o necitlivost prstu po říznutí. Někdy je změna citlivosti vnímána jako pocit mravenčení, pálení či brnění. Bolesti může přinést například poškození trojklanného nervu. Jelikož poranění výrazně bolí, pacient si obtíže zpravidla uvědomí. Často jsou poraněny i šlachy a svaly. Pozitivní je, že poraněný nerv má velmi dobrou schopnost hojení. Prorůstá rychlostí přibližně 1 mm za den. Bez odborného chirurgického ošetření hrozí, že nerv nenalezne správnou cestu ke svalům a kůži a vytvoří na konci pahýlu přerušeného nervu neurom (silně bolestivé klubíčko).

Léčba přerušení nervu po úrazu – zbavte se potíží

Léčba je zaměřena na obnovení funkce poškozeného periferního nervu. Rozhodující je včasný chirurgický zákrok, kdy dojde k sešití přerušených částí nervu nebo jeho protažení. Ihned po výkonu je nastolen klidový režim. Následuje dlouhodobá rehabilitace a elektrostimulace. Náprava funkce ošetřeného nervu se pohybuje v řádech měsíců. Významné uplatnění v rámci rehabilitační péče má 3D pulzní terapie , jejím cílem je urychlit proces hojení poškozeného nervu a návrat jeho plné funkce. Zásadní výhodou 3D pulzní terapie je možnost domácích aplikací, kdy nedochází k přerušení potřebné intenzivní rehabilitace. 

Slovník pojmů

  • Neurom – bolestivý uzlík, který se může vyvinout po přerušení periferního nervu v místě defektu, vzniká, když nerv nenajde správnou cestu ke svalům a kůži.
  • Paresa nervus ulnaris – jde o ochrnutí loketního nervu, vzniká následkem jeho přerušení úrazem nebo postupným poškozením v místech přirozených úžin.

Magnetoterapie
Klasifikace nemocí
Přihlášení

Katalog zdravotnických zařízení pro celou ČR

Provozovatel webu: Biomag Medical s.r.o., IČ: 06480853. Email: [email protected]