Vyhledávání

Mozková dysfunkce

Nemoc nebo zranění hlavy vám zavinilo změny vědomí, dezorientaci nebo ospalost? Mohlo dojít k poškození mozku. V jeho důsledku můžete trpět jednou nebo více druhy mozkových dysfunkcí. Na místě je vždy navštívit odborného lékaře!

Mozková dysfunkce

Popis mozkové dysfunkce a příčiny vzniku

Mozek je řídící centrum vašeho těla. Jeho poškození může ovlivnit negativně řadu jeho funkcí. Může jít o celkovou ztrátu vědomí, dezorientaci, ochrnutí, ztrátu pozornosti a mnoho dalších poškození. Mozková dysfunkce u dospělých může být:

  • primární - u nemocí přímo poškozujících mozek a u poranění,
  • sekundární - kdy je poškození mozku jedním z příznaků celkového poškození dalších systémů organizmu.

Vzniká nejčastěji při nedostatečném cévním zásobení mozku (například po cévní mozkové příhodě) a při degenerativních, ischemických, autoimunních, toxických a dalších změnách. Lehká mozková dysfunkce u dětí (LMD nebo také lehká dětská encefalopatie – LDE) je postižení centrálního nervového systému dítěte. Vzniká během nitroděložního života, vlivem porodního traumatu, ischémií a celou řadou dalších vlivů. Může se projevit různě od poruch hybnosti přes poruchy pozornosti, hyperaktivitou až hypoaktivitou, poruchami vnímání, učení, čtení, psaní (dyslexie, dysgrafie) a mnoha dalšími projevy.

Léčba mozkové dysfunkce – zbavte se potíží

Prvotní léčba je ordinována dle příčiny dysfunkce. V důsledku poranění mozku jde o konzervativní léčbu, jejíž základem je klid na lůžku, až po léčbu operační. V případě cevní mozkové příhody se jedná o léčbu akutního stádia. Je zaměřená na udržení vitálních funkcí, protiedémovou terapii, případnou trombolytickou a normalizaci krevního tlaku. Podstatná je farmakoterapie zaměřená hlavně na „výživu mozku“ a zvětšení průtoku krve mozkovými cévami směřující ke zvětšení přísunu kyslíku a glukózy k nervovým buňkám. Velký význam má cílená dlouhodobá rehabilitace. 3D pulzní terapie je optimální metodou. Zahrnuje v sobě jednak požadovaný účinek farmakoterapie, zlepšuje mikrocirkulaci okysličené krve a živin v centrálním nervovém systému. Zároveň je vhodnou fyziatrickou léčebnou metodou, jelikož vede k úpravě svalového tonu, ke zlepšení normálních funkcí a urychlení reparace. U dospělých po cévní mozkové příhodě je 3D pulzní terapie indikována v rámci včasné rehabilitace (většinou po propuštění pacienta z hospitalizace po zvládnutí akutního stádia). U postižených dětí je vhodnou denní a mnohaletou terapií v rámci komplexní péče. V odborné literatuře jsou popsány výborné efekty i u těžkých stavů postižení pohybového aparátu u dětí.

Slovník pojmů

  • Hyperaktivita – fyzický stav, který se projevuje abnormální aktivitou, impulzivností, vznětlivostí.
  • Hypoaktivita – fyzická stav, který se projevuje abnormálně sníženou, oslabenou aktivitou.
  • Dyslexie – porucha čtení.
  • Dysgrafie – porucha psaní.

 


Magnetoterapie
Klasifikace nemocí
Přihlášení

Katalog zdravotnických zařízení pro celou ČR

Provozovatel webu: Biomag Medical s.r.o., IČ: 06480853. Email: [email protected]