Vyhledávání

Degenerativní onemocnění mozku, míchy

Cítíte výpadky myšlení či řeči? Začínáte se špatně orientovat či pohybovat? Může u vás propukat jedno z degenerativních onemocnění mozku nebo míchy. Nástup těchto onemocnění je často velmi pomalý a těžko ho proto zaznamenat. Nicméně je důležité právě pro efektivnost budoucí léčby neodkládat návštěvu lékaře.

Degenerativní onemocnění mozku, míchy

Popis degenerativních nemocí mozku, míchy a příčiny vzniku

Jde o širokou škálu degenerativních poškození centrálního nervového systému. Dochází k poškození a zániku neuronů a nelze prokázat zánětlivý, toxický nebo metabolický původ. Tyto nemoci se objevují v dospělosti, převážně presenilním a senilním věku. Často hovoříme o „předčasném stárnutí“. Nemoci mohou být doprovázeny různými příznaky, demence je společný projev velké řady z nich. Mezi další společné rysy patří plíživý začátek, pomalý, často roky trvající progresivní průběh a častý familiární výskyt. Patří sem degenerativní onemocnění postihující převážně mozkovou kůru. Nejčastěji jde o Alzheimerovu nemoc způsobující nevratné změny na mozku a pokles kognitivních funkcí (myšlení, paměť, úsudek). Dále Pickovu nemoc, která je velmi podobná Alzheimerově, avšak postihuje především čelní oblast mozku, která má na starosti chování a některé povahové rysy. Může se projevovat nevhodným chováním, zanedbáváním zevnějšku a podobně. Dále sem řadíme degenerativní onemocnění postihující převážně extrapyramidový systém, kdy jde o poruchy hybnosti způsobených zejména abnormalitami bazálních ganglií a jejich propojením, příkladem je Huntingtonova nemoc, Parkinsonova choroba a syndrom. Součástí je i degenerativní onemocnění mozečku a degenerativní onemocnění míchy jako je Amyotrofická laterální skleróza (předčasná ztráta nervových buněk, které řídí činnost  svalů) či Juvenilní spinální svalová atrofie (vrozené onemocnění, při němž dochází k postupnému ubývání svalstva, a tedy schopnosti se pohybovat).

Léčba degenerativních onemocnění mozku, míchy – zbavte se potíží

Jelikož je ve většině případů těchto onemocnění příčina neznámá, základem léčby je výběr takové terapie, která má za cíl zmírnit průběh onemocnění, dále co nejvíce prodloužit kvalitní život nemocných. Pro zmírnění průběhu lze volit farmakologickou léčbu, tak postupy nefarmakologické, kam patří rehabilitace a cvičení. V rámci rehabilitační péče přináší významné účinky 3D pulzní terapie . Ta svým vasodilatačním a protizánětlivým efektem zlepšuje přísun živin a kyslíku pro centrální nervový systém a podílí se na zpomalování progrese nemoci a stabilizování zdravotního stavu.

Slovník pojmů

  • Neuron – nervová buňka, základní stavební a funkční jednotka nervového systému.
  • Neurologie – lékařský obor zabývající se studiem, diagnostikou a neoperační léčbou chorob nervového systému mozku, míchy, nervů, svalů.
  • Bazální ganglia – jádra šedé hmoty v oblasti velkého mozku, patří k extrapyramidovému systému a podílejí se na koordinaci pohybů.
  • Huntingtonova nemoc – dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku projevující se nekoordinovanými škubavými pohyby těla a ztrátou kognitivních funkcí (paměť).

Magnetoterapie
Klasifikace nemocí
Přihlášení

Katalog zdravotnických zařízení pro celou ČR

Provozovatel webu: Biomag Medical s.r.o., IČ: 06480853. Email: [email protected]