Vyhledávání

Atrofie nervus opticus, šeroslepost

Objevila se náhlá změna vidění jako oční mlha, tmavé skvrny, ztráta centrálního zorného pole nebo zhoršené vidění za šera? Může jít o atrofii optiku, šeroslepost či jiné oční onemocnění. Nepodceňte tyto problémy a navštivte lékaře, jen tak můžete zabránit vážnějším následkům.

Atrofie nervus opticus, šeroslepost

Popis atrofie optiku, šerosleposti a příčiny vzniku

V případě atrofie optiku (atrofie zrakového nervu) dochází k úbytku nervové tkáně optického nervu. Je postižena papila zrakového nervu na očním pozadí. K tomu dochází z nejrůznějších příčin:

  • zvýšený tlak na nerv (například tumory),
  • infekční onemocnění,
  • nemoci centrálního nervového systému (roztroušená skleróza),
  • chemická otrava (například methylalkoholem),
  • poruchy zrakových orgánů,
  • onemocnění jako hypertenze či ateroskleróza,
  • dědičnost.

Příznakem je rychlý nebo postupný pokles zraku, zejména ostrosti. Nejdříve upadá schopnost vidět objekty, rozlišovat barvy. Postupem člověk rozlišuje předměty před sebou, ale nevidí, co je na straně. Nakonec situace může dojít do stádia, kdy nevidí nic. V případě šerosleposti (nyctalopii) jde o onemocnění oka, které se vyznačuje zaniklým nebo zhoršeným viděním v noci a za šera. Příčinou je špatná funkce zrakových tyčinek v oku. Na vině může být nedostatek vitamínu A, dědičnost či jiné oční choroby (například šedý zákal).

Léčba atrofie optiku, šerosleposti – zbavte se potíží

Základem úspěšné léčby je včasné odhalení příčiny potíží. Po jejím zjištění lékař předepíše komplexní léčbu základního onemocnění a přijme opatření k prevenci dalšího rozvoje poškozování zrakového nervu. Na poškození a atrofii optického nervu po zánětech, stářím, aterosklerózou, na atrofii při glaukomu a ischemické neuropatii optiku se kromě jiného podílí zhoršené cévní zásobení, okysličení a zánět. V těchto případech lze jako doplňkovou a udržovací terapii využít výrazný vasodilatační efekt aplikací 3D pulzní terapie na prekapiláry a kapiláry, který vede ke zlepšení mikrocirkulace okysličené krve a k zlepšení přísunu živin. Stejně tak se pozitivně projeví i při poruše funkce sítnicových tyčinek u šeroslepoty.

Slovník pojmů

  • Retrobulbární neuritida – zánět zrakového nervu, například jde o příznak roztroušené sklerózy mozkomíšní.
  • Zrakové tyčinky – smyslové buňky oční sítnice, které mají za úkol zachycovat světelné vjemy a předávat nervové signály do mozku, zapojují se hlavně pro černobílé vidění, a proto je oči využívají zejména v šeru a ve tmě.

Magnetoterapie
Klasifikace nemocí
Přihlášení

Katalog zdravotnických zařízení pro celou ČR

Provozovatel webu: Biomag Medical s.r.o., IČ: 06480853. Email: [email protected]