Vyhledávání

Astma

Trpíte kašlem zejména v noci nebo časně z rána? Jste dušní, sípete a cítíte tíži na hrudi? Pravděpodobně jde o astma, kdy nejlepší je nechat se vyšetřit lékařem. Léčba zahájená pozdě zhoršuje výhledy pacienta na budoucí život bez potíží.

Astma

Popis astmatu a příčiny vzniku

Astma, celým názvem astma bronchiale, je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest. Patří mezi nejčastější chronické choroby a počet lidí trpících tímto onemocněním stále narůstá. Je charakterizováno příznaky jako jsou záchvaty dušnosti, sípáním, kašlem nebo svíráním na hrudi zejména v noci a nad ránem. Toto je způsobeno funkční obstrukcí (zúžením, uzavřením) dýchacích cest. Za hlavní mechanizmy obstrukce se považuje spazmus neboli křeč hladké svaloviny průdušek všech velikostí, překrvení a otok sliznice a zvýšená sekrece vazkého hlenu. Příčinou je přehnaná reakce průdušek na celou řadu podnětů. Astma je způsobeno kombinací více faktorů, přičemž velkou roli hraje vrozená dispozice (dědičnost). Na vzniku se také podílí alergie (například na pyly, plísně, zvířata či roztoče). Riziko rozvoje astmatu u dětí s atopickým ekzémem a alergiemi je podstatně vyšší. Mezi další faktory vzniku patří znečištěné ovzduší, časté infekce dýchacích cest, námaha, stres nebo kouření. 

Léčba astmatu – zbavte se potíží

Důležitá je včasná diagnóza onemocnění a zahájení léčby. Jsou podávány léky úlevové (například beta agonisté) s krátkodobým účinkem. Ty by měly vyřešit akutní stavy, roztáhnout průdušky a odstranit dušnost. Pro udržovací léčbu jsou využívány léky preventivní, které kontrolují astma a maximálně prodlužují klidové období. Do této skupiny léků se řadí kortikosteroidy. Léky jsou obvykle podávány pomocí inhalátorů s odměřovaným dávkováním v kombinaci s inhalačním nástavcem. Součástí komplexní léčby je rehabilitace, sportovní aktivity, otužování, klimatické lázně a podobně. Není nutné se obávat sportu, například turistika, plavání pomáhá astma nejen zvládat, mít nad ním kontrolu, ale učí i správnému dýchání. 3D terapie lze účinně využít k léčbě astmatu, jejím cílem je zlepšovat průchodnost dýchacích cest v akutních situacích a předcházet atakům onemocnění preventivními aplikacemi.

Slovník pojmů

  • Obstrukce – překážka nebo jiné ztížení průchodnosti dutým trubicovitým orgánem.
  • Spirometrie – metoda, která slouží k vyšetření dechových funkcí plic.
  • Bronchus (průduška) – trubicovitý orgán, jež je součástí dýchací soustavy, slouží k vedení vzduchu z plic a do plic.

Magnetoterapie
Klasifikace nemocí
Přihlášení

Katalog zdravotnických zařízení pro celou ČR

Provozovatel webu: Biomag Medical s.r.o., IČ: 06480853. Email: [email protected]