Vyhledávání

Dětská mozková obrna

Pozorujete u svého dítěte opožděný vývoj? Značně později se přetáčí, leze nebo sedí? Upřednostňuje jednu polovinu těla před druhou? Může se jednat o dětskou mozkovou obrnu. Jde o poškození, kdy včasná léčba je rozhodující pro šanci dítěte překonat vývojovou poruchu.

Dětská mozková obrna

Popis dětské mozkové obrny a příčiny vzniku

V případě dětské mozkové obrny jde o poruchy centrální regulace hybnosti a vývoje hybnosti vzniklé z poškození nezralého mozku. Kromě opožděného vývoje pohybových schopností jako je lezení a stoj patří k dalším příznakům změna ve svalovém napětí (snížený nebo zvýšeny tonus). K poškození může dojít během těhotenství, při porodu nebo v prvních měsících života. Onemocnění se projevuje v různých formách a poruchy se můžou projevit postupně v průběhu druhého až třetího roku života. Rozeznáváme formy spastické a nespastické dětské mozkové obrny. Častější je spastická forma a mezi její charakteristické projevy patří ztuhlé a trvale stažené (spastické) svaly v postižených místech. Tato forma způsobuje oslabení až ochrnutí končetin. V některých případech pozorujeme i poruchy mentální, nervové záchvaty, smyslové vady, poruchy komunikační, čití a jiná postižení. Dětskou mozkovou obrnu nesmíme zaměňovat s dětskou obrnou – poliomyelitidou. Dětská obrna je virová infekční nákaza a je přenosná z člověka na člověka. Dětská mozková obrna není chorobou dědičnou ani nakažlivou. Její příčinou je většinou nedostatečné okysličení mozkové tkáně, může to být i infekce nebo působení toxických látek a léků.

Léčba dětské mozkové obrny – zbavte se potíží

Dětská mozková obrna je choroba, kterou nelze vyléčit a nutno k ní přistupovat komplexně. Vhodnou léčbou je možné dosáhnout zlepšení podmínek a životních možností dítěte a přiblížit život dítěte téměř normálnímu. Obecným pravidlem je, že čím dříve je léčba zahájena, tím je větší šance překonat vývojovou poruchu. Základem léčby je pravidelná fyzioterapie. Je sestaven léčebný plán a rozhodující je pomoc rodiny a celého okolí. Používá se mnoho rehabilitačních metodik. Jednou z nejefektivnějších je Vojtova metoda. Výborné výsledky léčby u dětské mozkové obrny v rámci rehabilitace dosahuje 3D pulzní terapie , které již v osmdesátých letech popsal MUDr. Chvojka.

Slovník pojmů

  • Normotonie – optimální fyziologické napětí svalu.
  • Myorelaxační efekt (spazmolytický efekt) – efekt uvolňující křeče/spazmy.

Magnetoterapie
Klasifikace nemocí
Přihlášení

Katalog zdravotnických zařízení pro celou ČR

Provozovatel webu: Biomag Medical s.r.o., IČ: 06480853. Email: [email protected]