Vyhledávání

Ischemická choroba srdeční

Máte bolest na hrudi? Jde o pálení, tlak nebo svíravý pocit, který se šíří do ramen či paží? Objevuje se bolest po námaze nebo při rozčílení? Může jít o ischemickou chorobu srdeční, velmi závažné onemocnění. Neváhejte a neprodleně navštivte lékaře.

Ischemická choroba srdeční

Popis ischemické choroby srdeční a příčiny vzniku

Ischemická choroba srdeční (zkratka ICHS) je onemocnění z nedostatečného krevního zásobení některých oblastí srdečního svalu, které způsobuje onemocnění věnčitých tepen. Příčinou je zpravidla ateroskleróza (kornatění tepen), při níž dochází k ukládání tuku do stěn cév a jejich částečnému nebo i celkovému ucpání. Pracující srdečný sval trpí nedostatkem kyslíku. Stav vede k bolestem u srdce a ke snížení srdečního výkonu s celou řadou celotělových důsledků. Onemocnění patří mezi nejčastější příčiny úmrtí v dospělém věku! Akutní formou ischemické choroby srdeční je například akutní infarkt myokardu. Do chronických forem řadíme stavy po infarktu myokardu, anginu pektoris, rozmanité poruchy vedení vzruchu a poruchy srdečního rytmu. Mezi rizikové faktory způsobující toto onemocnění patří:

 • kouření,
 • nevhodné stravování včetně nadměrné konzumace alkoholu,
 • obezita,
 • dlouhodobý a nadměrný stres,
 • cukrovka,
 • nedostatečný pohyb,
 • vysoký cholesterol,
 • vysoký krevní tlak.

Léčba ischemické choroby srdeční – zbavte se potíží

Léčba je zpravidla dlouhodobá. Jejím základem je zlepšení prokrvení srdečního svalu a dostatečný přísun kyslíku. Samozřejmosti je úprava životosprávy (vynechání kouření, změna stravovacích návyků a vyhýbání se stresu). Přistupuje se i k nápravě věnčitých tepen pomocí angioplastiky nebo srdečního bypassu. Nemocný bere léky, které působí na zásobení srdce kyslíkem. Používají se nitráty, blokátory kalciových kanálů a betablokátory. Jako prevence proti uzávěru koronárních tepen je možné použít aspirin. Součástí komplexní léčby nemocných s ischemickou chorobou srdeční je rehabilitace. Kromě prevence je jejím základním cílem umožnit návrat k aktivitám nemocného v maximálním rozsahu. Rehabilitace v podobě 3D pulzní terapie pomáhá řešit ischemickou chorobu srdeční. V případě zavedeného kardiostimulátoru pulzní terapie nelze použít. Indukcí může dojít ke změnám funkce přístroje s následnou poruchou rytmu.

Slovník pojmů

 • Angioplastika – rekonstrukce krevní cévy.
 • Koronární tepny (věnčité tepny) – tepny vyživující srdce.
 • Bypass – přemostění zúženého nebo ucpaného úseku tepny.

Magnetoterapie
Klasifikace nemocí
Přihlášení

Katalog zdravotnických zařízení pro celou ČR

Provozovatel webu: Biomag Medical s.r.o., IČ: 06480853. Email: [email protected]