Vyhledávání

Lehká mozková dysfunkce (LMD)

Je vaše dítě značně nepozorné? Nedokáže se dlouhodobě koncentrovat na jednu věc a je hyperaktivní? Pokud na základě těchto a dalších projevů máte podezření, že jde o lehkou mozkovou dysfunkci, nejlépe je realizovat vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně.

Lehká mozková dysfunkce (LMD)

Popis lehké mozkové dysfunkce a příčiny vzniku

Lehká mozková dysfunkce (LMD) je postižení centrálního nervového systému (CNS) dítěte. Z rozsahu poškození na bázi strukturálních změn centrálního nervového systému vyplývá i široká škála projevů lehké mozkové dysfunkce odlišných od běžné normy:
 • nápadně nerovnoměrný vývoj intelektových schopností,
 • poruchy pozornosti,
 • hyperaktivita až hypoaktivita,
 • nesoustředěnost,
 • malá vytrvalost,
 • únavnost,
 • impulsivita,
 • překotnost,
 • výkyvy nálad a duševní výkonnosti,
 • emoční labilita,
 • infantilní chování,
 • problémy s usínáním,
 • noční pomočování,
 • noční děsy,
 • poruchy ve vývoji řeči,
 • tělesná neobratnost,
 • poruchy vnímání, učení, čtení (dyslexie), psaní (dysgrafie), a jiné.
Porucha vzniká nejčastěji během nitroděložního života dítěte, vlivem porodního traumatu, ischémií a celou řadou dalších vlivů. Synonymem je též výraz lehká dětská encefalopatie (LDE). V současné době se používá čím dál více moderní název ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), což znamená porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou. Též je možné setkat se s pojmem ADD (Attention Deficit Disorders), který značí poruchu pozornosti bez hyperaktivity.

Léčba lehké mozkové dysfunkce – zbavte se potíží

Důležité je včasné rozpoznání lehké mozkové dysfunkce a následná pomoc dítěti jako je například odklad školní docházky. Základem léčby je farmakoterapie zaměřená hlavně na „výživu mozku“ a zvětšení průtoku krve mozkovými cévami směřující ke zvětšení přísunu kyslíku a glukózy k nervovým buňkám a cílená dlouhodobá rehabilitace. Využívá se EEG-biofeedback, což je vysoce specifická metoda pro posílení žádoucí aktivace nervové soustavy, především pro trénink pozornosti a soustředění, sebeovládání a sebekázně (zklidnění impulzivity a hyperaktivity), zlepšení výkonu intelektu. Jedná se o sebe-učení mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby. Výborné účinky mají vitaminy za skupiny B a minerály (především hořčík, který je doporučován pro zklidnění hyperaktivních dětí). Pulzní terapie je optimální metodou, která v sobě zahrnuje jednak požadovaný účinek farmakoterapie (zlepšení mikrocirkulace okysličené krve a živin v centrálním nervovém systému) a je zároveň vhodnou fyziatrickou léčebnou metodou vedoucí k úpravě svalového tonu, ke zlepšení normálních funkcí a urychlení reparace.

Slovník pojmů

 • Hyperaktivita – je fyzický stav, který se projevuje abnormální aktivitou, impulzivností, vznětlivostí.
 • Hypoaktivita – je fyzická stav, který se projevuje abnormálně sníženou, oslabenou aktivitou.
 • Dyslexie – porucha čtení.
 • Dysgrafie – porucha psaní.

Magnetoterapie
Klasifikace nemocí
Přihlášení

Katalog zdravotnických zařízení pro celou ČR

Provozovatel webu: Biomag Medical s.r.o., IČ: 06480853. Email: [email protected]