Vyhledávání

Alzheimerova demence - Alzheimer

Máte špatnou paměť a postupně ztrácíte schopnost se učit? Orientujete se hůře v čase? Tyto na první pohled snadno přehlédnutelné příznaky mohou znamenat vážné onemocnění Alzheimerovu chorobu. Včasným rozpoznáním a léčbou lze zpomalit průběh nemoci.

Alzheimerova demence - Alzheimer

Popis Alzheimerovy demence a příčiny vzniku

Alzheimerova choroba je neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k postupné demenci. Dochází k nevratným změnám na mozku a poklesu kognitivních funkcí, jako jsou myšlení, paměť a úsudek. Jde o nejčastější typ demence u osob starších 65 let. V raném stádiu dochází k poruchám paměti, časové dezorientaci, známkám deprese, úzkostí a dalším snadno přehlédnutelným příznakům. Ve středním stádiu onemocnění se prohlubují poruchy osobnosti, člověk přestává být schopen vykonávat běžné aktivity, obtížně komunikuje a je zmaten. V pozdním, posledním stádiu dochází k poruchám příjmu potravy, rozpoznání blízkých osob, úplné ztrátě soběstačnosti a rozkladu celé osobnosti. Onemocnění je smrtelné, lékaři dokáží pouze zpomalit jeho průběh. Přesná příčina onemocnění není známa. Mezi rizikové faktory vzniku onemocnění patří:

  • věk,
  • dědičnost,
  • otřesy mozku.

Léčba Alzheimerovy demence – zbavte se potíží

V současné době vede léčba Alzheimerovy demence spíše ke zpomalování postupu nemoci. Vhodná prevence spočívá ve zdravém životním stylu, zdravé stravě a fyzické aktivitě. Je doporučováno trénovat mozek luštěním křížovek, sudoku a hraním společenských her. Podávájí se kognitiva. Jsou to látky, které brání odbourávání acetylcholinu a zlepšují kognitivní funkce (myšlení, učení a paměť). Dalšími léky jsou neuroleptika (odstraňují agresivitu a neklid), antidepresiva (zmírňují deprese), hypnotika (pomáhají nemocným spát) a anxiolytika (tlumí úzkosti). Důležitá je psychická podpora a péče rodiny a nejbližšího okolí nemocného. K doplňkové léčbě Alzheimerovy demence patří i rehabilitace. Významné uplatnění v rámci rehabilitace nachází 3D pulzní terapie, která se může podílet na zpomalování progrese nemoci a stabilizování zdravotního stavu.

Slovník pojmů

  • Neurodegenerativní onemocnění – zastřešující termín pro celou řadu stavů, které primárně ovlivňují neurony v lidském mozku (například Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba).
  • Kognitivní funkce – všechny myšlenkové procesy, které nám umožňují rozpoznávat, pamatovat si, učit se a přizpůsobovat se neustále se měnícím podmínkám prostředí.

Magnetoterapie
Klasifikace nemocí
Přihlášení

Katalog zdravotnických zařízení pro celou ČR

Provozovatel webu: Biomag Medical s.r.o., IČ: 06480853. Email: [email protected]