Vyhledávání

Tinnitus (ušní šelesty, pískání v uších)

Slyšíte šumění, hučení nebo pískání v uších? Všechny tyto a další nepříjemné zvuky v uších nebo hlavě mohou doprovázet onemocnění zvané ušní šelest neboli tinnitus.

Tinnitus (ušní šelesty, pískání v uších)

Popis tinnitu a příčiny vzniku

Tinnitus je sluchový vjem, který nemá zvukový zdroj ve vnějším prostředí člověka. Jeho zdroj může být ušní i mimoušní. Tinnitus může být doprovázen i závratí (motáním hlavy), způsobuje úzkosti a nespavost. Projevy se zpravidla zvýrazňují a prohlubují při psychické zátěži. Objektivní tinnitus představuje vzácný jev, kdy zvuky slyší i vyšetřující. Objektivní forma příznaku se zpravidla váže k narušení tvaru některé z částí sluchového ústrojí. Může se jednat například o zející Eustachovu trubici, záškuby patrového svalstva, cévní výduť v blízkosti ucha a jiné příčiny. Subjektivní tinnitus slyší pouze pacient. Subjektivní příznak je velmi rozšířen. Může být spojen například se sluchovou poruchou, poruchou prokrvení vnitřního ucha, záněty, poškozením sluchu silným zvukovým podnětem, profesionální nedoslýchavostí, úrazy ucha a řadou dalších. Tinnitus může vyvolat také například stres, hluk, kouření, alkohol, drogy, vysoký krevní tlak, cévní nebo srdeční onemocnění, postižení krční páteře, mozkové nádory, hormonální poruchy. Tinnitus, neboli ušní šelesty, představují příznak doprovázející řadu onemocnění. Ušní šelesty se mohou vyskytovat například jako součást Menierovy nemoci. Ušní šelesty jsou však zaznamenávány i v případech, kdy je sluch bez známek postižení. Nad 60 let věku jeho výskyt narůstá. 

Léčba tinnitu – řeště Vaše potíže

Strategie řešení tinnitu jsou stejně různé, jako jeho příčiny. V rozhovoru s pacientem jsou zkoumány subjektivní vlastnosti šelestů. Jsou provedena audiometrická vyšetření (k určení rozsahu postižení sluchu) a případně doplňkově otomikroskopická vyšetření a vyšetření převodního systému ucha (podrobné vyšetření uší mikroskopem). Často je nutné zapojit neurologické, interní, oční a psychiatrické vyšetření. Pokud je objevena příčina tinnitu, spočívá léčba právě v jejím odstranění. U chronických forem bez zjevné příčiny je nutné zmírnit příznak například zařízením k maskování zvuků, nebo takzvaným kochleárním implantátem. V posledních letech je aplikována metoda k řešení chronického tinnitu v podobě stimulace mozkové kůry v oblasti levého spánkového laloku 3D pulzní terapií. 3D pulzní terapie pomáhá řešit tinnitus.

Slovník pojmů

  • Kochleární implantát – ušní implantát, který ve vnitřním uchu nahrazuje funkci šneka.
  • Audiometrická vyšetření – vyšetření k určení rozsahu postižení sluchu.
  • Otomikroskopické vyšetření – podrobné vyšetření uší mikroskopem.
  • Eustachova trubice – sluchová trubice, spojuje nosohltan a dutinu středního ucha.

Magnetoterapie
Klasifikace nemocí
Přihlášení

Katalog zdravotnických zařízení pro celou ČR

Provozovatel webu: Biomag Medical s.r.o., IČ: 06480853. Email: [email protected]