Vyhledávání

Parkinsonův syndrom

Máte pocit ztuhlosti v končetinách či zádech, následuje zpomalení při chůzi a zhoršená mimika? Dalším varovným signálem, že jde o Parkinsonům syndrom, může být klidový třes. Nejvyšší čas navštívit lékaře s cílem nastavení efektivní léčby.

Parkinsonův syndrom

Popis Parkinsonova syndromu a příčiny vzniku

Parkinsonský syndrom je soubor příznaků zahrnující sníženou hybnost (hypokinezi), ztuhlost (rigiditu), třes (tremor) a poruchy stoje a chůze. Typická je šouravá chůze s krátkými krůčky a sehnuté držení těla. Dále se projevuje ztížením startů pohybu, omezením mimiky tváře, poruchami písma či řeči. Mohou se připojit deprese, halucinace. Je nazýván též syndromem hypokineticko-rigidním nebo hypertonickým a patří mezi extrapyramidové syndromy. Je způsoben nedostatkem dopaminu, ten funguje jako přenašeč signálů mezi nervovými buňkami. To je důvod, proč pacient není schopen kontrolovat a ovládat svůj pohyb. Dle příčiny rozeznáváme primární a sekundární Parkinsonův syndrom. Primární syndrom zahrnuje:

  • Parkinsonovu nemoc - nejčastější příčina parkinsonizmu,
  • jiné neurodegenerativní choroby - například Alzheimerova choroba.

Parkinsonova nemoc má 5 stádií. V prvém stádiu nemocný není nějak zvláště omezen, jde jen o jednostranné postižení motoriky, například třes jedné ruky. Nakonec v pátém stádiu je pacient na vozíku nebo upoután na lůžku. Sekundární Parkinsonský syndrom vzniká v důsledku infekčního onemocnění, léků, toxinů, vaskulárního postižení, traumatu, hydrocefalu a dalších příčin.

Léčba Parkinsonova syndromu – zbavte se potíží

Nutno se zaměřit na příčinu, která syndrom způsobuje. Pokud ji nelze zjistit, například v případě Parkinsonovy choroby, jde o potlačení projevů nemoci. Léčba je komplexní. Jde o kombinaci léčebné tělesné výchovy, masáží a fyzikální terapie, ergoterapie, psychoterapie, logopedie a medikamentózní léčby. Medikamentózní léčba zahrnuje použití látky Levodopa (L-Dopa). Léky dodávají tělu dopamin, avšak mohou mít nepříjemné vedlejší účinky. V rámci fyzikální terapie významné uplatnění zaujímá 3D terapie . Jejím cílem je pozitivně ovlivnit některé příznaky onemocnění, hlavně pohybové poruchy, ztuhlost, třes, případné bolesti pohybového aparátu.

Slovník pojmů

  • Hypokineze – pohybová chudost, nedostatek volních i reflexních pohybů.
  • Rigidita – ztuhlost, jeden z projevů Parkinsonovy nemoci.
  • Tremor (třes) – neúmyslný, rytmický svalový pohyb.
  • Levodopa (L-dihydroxy-fenyl-alanin) – léčivo užívající se k léčbě Parkinsonovy choroby.
  • Ergoterapie – metoda léčby a rehabilitace nemocných pomocí vykonávání přiměřené práce, která umožňuje zlepšit jejich fyzický i psychický stav a poskytuje i sociální uplatnění.
  • Extrapyramidový syndrom – postižení extrapyramidového systému (systém zodpovědný za udržení svalového tonu a koordinaci pohybů).

 


Magnetoterapie
Klasifikace nemocí
Přihlášení

Katalog zdravotnických zařízení pro celou ČR

Provozovatel webu: Biomag Medical s.r.o., IČ: 06480853. Email: [email protected]