Vyhledávání

Stavy po cévní mozkové příhodě

Máte ochablou či znecitlivělou tvář, ruku nebo nohu? Nejste schopni normálně artikulovat, ztrácíte rovnováhu? Může jít o mozkovou mrtvici, u které lidé příznaky často podcení. Včasné rozpoznání, první pomoc a okamžitý transport do nemocnice může postiženému zachránit nejen život, ale také schopnost pohybu a mluvení.

Stavy po cévní mozkové příhodě

Popis cévní mozkové příhody a příčiny vzniku

Cévní mozková příhoda (CMP, ictus, iktus, mozková mrtvice nebo také mozkový infarkt) je náhle vzniklé poškození mozku. Podle mechanismu vzniku se dělí na cévní mozkovou příhodu ischemickou a hemoragickou. Ischemická cévní mozková příhoda vzniká následkem uzávěru mozkové tepny. K tomu dochází na podkladě trombózy nebo embolie. Hemoragická cévní mozková příhoda vzniká na podkladě krvácení z mozkové cévy. Vždy jde o akutní stav, který vyžaduje neodkladnou lékařskou pomoc. Onemocnění patří mezi nejčastější příčiny úmrtnosti na světě. K projevům patří slabost až ochrnutí jedné strany těla, náhlé potíže s viděním, silná bolest hlavy, potíže s mluvením, potíže s porozuměním řeči a další. Snadná pomůcka pro rozpoznání základních příznaků je FAST test. Jde o zkratku anglických slov Face (projevy na obličeji - například pokleslý koutek), Arm (paže - neschopnost udržet předmět), Speech (řeč - neschopnost mluvit), Time (čas - značí, co nejrychlejší transport do nemocnice). Mezi rizikové faktory vzniku patří:

  • vysoký krevní tlak,
  • nedostatek pohybu,
  • zvýšená hladina cholesterolu,
  • kouření,
  • cukrovka,
  • nadváha.

Léčba cévní mozkové příhody – zbavte se potíží

Léčba cévní mozkové příhody v akutním stádiu je zaměřená na udržení vitálních funkcí, protiedémovou terapii, případnou trombolytickou léčbu a normalizaci krevního tlaku. Po stabilizaci životních funkcí je zahájena rehabilitace. Postupuje se od rehabilitačního ošetřování přes pasivní rehabilitaci k aktivnímu cvičení. Do rehabilitačního procesu vedle fyzioterapeuta se zapojuje též logoped a ergoterapeut. Vhodnou metodou, jak předejít mozkové mrtvici, je pravidelné cvičení, omezení tuků, cukrů a alkoholu. V rámci rehabilitace hraje významnou roli 3D pulzní terapie , která pomáhá řešit potíže spojené s cévní mozkovou příhodou. Jejím cílem je zlepšit metabolické podmínky pro normální funkci nervových buněk a podpořit další pohybovou a jinou rehabilitaci.

Slovník pojmů

  • Ergoterapie – metoda léčby a rehabilitace nemocných pomocí vykonávání přiměřené práce, která umožňuje zlepšit jejich fyzický i psychický stav a poskytuje i sociální uplatnění.
  • Trombóza – děj, při kterém dochází ke sražení krve za vzniku trombu.
  • Embolie – vmetení, zaklínění vmetku (embolu) v cévách vedoucí k jejich ucpání a následné nedokrevnosti (ischemii) příslušné části těla (mozek, plíce, končetina).

Magnetoterapie
Klasifikace nemocí
Přihlášení

Katalog zdravotnických zařízení pro celou ČR

Provozovatel webu: Biomag Medical s.r.o., IČ: 06480853. Email: [email protected]