Vyhledávání

Ischemická choroba dolních končetin (poruchy prokrvení)

Máte pocit chladných nohou? Nutí vás křečovitá bolest v lýtku při chůzi zastavit? Zhoršují se potíže natolik, že bolesti přichází i v klidu? Pravděpodobně trpíte ischemií končetin, kdy může dojít k odumírání tkání či tvorbě vředů. V konečné fázi může být končetina ohrožena amputací.

Ischemická choroba dolních končetin (poruchy prokrvení)

Popis ischémie dolních končetin a příčiny vzniku

Při ischemické chorobě dolních končetin jde o onemocnění postihující tepny, kdy dochází k jejich zúžení až uzávěru. Dochází k nedostatečnému přívodu kyslíku a živin do pracujících svalů a tkání. Výsledkem je celá řada trofických změn, které mohou vyústit amputací končetiny. Nejčastější příčinou je ateroskleróza (kornatění tepen), trombus (krevní sraženina), Bürgerova choroba a vasokonstrikce tepen. V první fázi ischemické choroby dolních končetin nemocný nepociťuje žádné obtíže. Cévy jsou jen mírně zúžené a stačí ještě dostatečně zásobovat končetiny krví. Nemocní nepříznivě reagují pouze na kolísání teplot. Za chladného počasí si nemocní častěji stěžují na pocit studených nohou. Ve druhé fázi choroby je příznakem bolest. Tato fáze je typická takzvanou intermitentní klaudikací, kdy nemocný při chůzi v důsledku bolesti zastaví a odpočine si, bolest odezní a může pokračovat v chůzi. Mohou se již objevovat trofické změny. Trvalá bolest končetiny znamená třetí fázi. V poslední, čtvrté fázi je stav prokrvení končetiny již kritický, objevují se svalové záškuby a křeče. Nemocný je ohrožen odumřením tkání, které se nejprve projeví na okrajových částech končetiny. Hlavním rizikovým faktorem vzniku ischemické choroby dolních končetin je:

 • kouření,
 • nedostatek pohybu,
 • vyšší věk,
 • psychické stresy,
 • obezita,
 • cholesterol,
 • vysoký krevní tlak,
 • diabetes a další.

Léčba ischemie dolních končetin – zbavte se bolesti

Onemocnění vyžaduje odborné cévní vyšetření a včasné zahájení léčby podle stádia a lokalizace ischemické choroby. Cílem je zlepšení průtoku tepnami a zachování končetiny. Důležitá je úprava životního stylu a eliminace rizikových faktorů (eliminace kouření, stresu, redukce hmotnosti, regulace cukrovky). Cílem farmakologické léčby je omezit shlukování krevních destiček a tvorby trombů (antiagregační léčba). Některé preparáty dokáží přímo ovlivňovat tepny a způsobovat jejich roztažení (vasodilatační léčba). Významná je pravidelná fyzická aktivita a rehabilitace. Při akutní končetinové ischemii je vyžadováno znehybnění, zahalení a podložení končetiny, podání heparinu, analgetik a uklidněni pacienta. Definitivní řešení spočívá v provedení vyšetření angiografií nebo duplexní sonografií, které slouží k rozhodnutí o dalším postupu v rámci cévní chirurgie. V případě defektu na končetině jsou zapojeny nástroje k hojení ran, jakými jsou například takzvané vlhké hojení ran nebo fyzikální léčba v podobě 3D pulzní terapie, nebo ultrazvukové terapie.  3D pulzní terapie pomáhá řešit důsledky ischemie dolních končetin.

Slovník pojmů

 • Trofické změny – změny kůže (kůže je sušší, chladnější, olupuje se, vznikají kožní defekty, dochází ke ztrátě ochlupení).
 • Bürgerova choroba – onemocnění charakteristické zánětem tepen a žil horních nebo dolních končetin .(hlavně u kuřáků)
 • Vazokonstrikce neboli stažení cév proces, při kterém dochází k zúžení cév, zejména tepen a žil.
 • Angiografie – zobrazovací metoda pro vyšetření krevních cév.
 • Ateroskleróza – kornatění tepen v důsledku ukládání tukových látek do stěn tepny.
 • Duplexní sonografie – ultrazvukové zobrazení srdce nebo cév s dopplerovským zobrazením rychlosti proudění krve.
 • Klaudikace – občasné kulhání, k němuž dochází v důsledku prudké ochromující bolesti vznikající při chůzi, která po odpočinku mizí.
 • Vlhké hojení ran – metoda krytí ran založená na principu tvorby optimálně vlhkého prostředí v ráně.

Magnetoterapie
Klasifikace nemocí
Přihlášení

Katalog zdravotnických zařízení pro celou ČR

Provozovatel webu: Biomag Medical s.r.o., IČ: 06480853. Email: [email protected]