Vyhledávání

Rekonvalescence

Autor článku : MUDr. Peter Bednarčík CSc

Charakteristika programu rekonvalescence: Rekonvalescence nebo také zotavování je období mezi vymizením hlavních příznaků nemoci a úplným uzdravením. Během rekonvalescence dochází k úpravě funkcí organizmu poškozených chorobou. Může se jednat buď o obnovu či opravu poškozených tkání, jako např. obnovení energetických zásob tuku či tvorba definitivních jizev po úrazech, nebo o adaptaci organizmu na ztrátu funkce, jako např. adaptace na ztrátu končetiny. Období rekonvalescence je různě dlouhé podle typu poškození a v této době je organizmus stále ještě oslaben a zvýšeně citlivý a vnímavý na další poškozující faktory. Dobu rekonvalescence je vhodné podporou hojení zkrátit na nezbytné minimum a zabránit tak opětovnému onemocnění a urychlit návrat plné funkce.

Rekonvalescence
Klasifikace nemocí
Přihlášení Přihlášení

Katalog zdravotnických zařízení pro celou ČR