Vyhledávání

Detoxikace organizmu

Charakteristika programu detoxikace organismu: Aplikace nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie vede k detoxikačnímu (čistícímu) efektu a ovlivnění intenzity látkové výměny. Nízkofrekvenční pulzní magnetické pole prostupuje rovnoměrně exponovanou tkání, tzn. každou buňkou a indukuje zde slabé elektrické proudy. Dochází tak ke změnám povrchových potenciálů buněk, ke změnám propustnosti buněčných membrán, k zvýšení prokrvení, okysličení, zásobení živinami a lepšímu odvádění metabolických zplodin z exponovaných tkání organismu.
To je základní předpoklad každého ozdravného procesu,tedy právě i detoxikace organismu. Intenzivnější látková výměna, odsun a detoxikace zplodin z organismu jsou začátkem všech hojivých a regeneračních pochodů. Např. expozice oblasti jater přístrojem Biomag® stimuluje jaterní činnost a urychluje a zefektivňuje detoxikaci organismu.

Detoxikace organizmu

Magnetoterapie
Klasifikace nemocí
Přihlášení

Katalog zdravotnických zařízení pro celou ČR

Provozovatel webu: Biomag Medical s.r.o., IČ: 06480853. Email: [email protected]